Bakgrunn og aktiviteter

Klinikksjef ved Nevroklinikken, St. Olavs Hospital og Førsteamanuensis II ved Inst. for nevrovitenskap og bevegelsesvitenskap (INB).

Cand.med. fra Universitetet i Bergen 1990, dr.med. fra NTNU 2001 og spesialist i nevrologi  2002.

Jeg har undervist legestudenter i nevrokirurgi 1997-2001 og nevrologi fra 2001. Jeg har arbeidet som overlege og spesialist i nevrologi siden 2000. Fra 2007 til 2018 var jeg avdelingssjef ved Avdeling for nevrologi og klinisk nevrofysiologi, St. Olavs Hospital.

Av verv og oppgaver kan nevnes at jeg var jeg med på stiftelsen av Norsk Medisinerstudentforening i 1986 og ble første redaktør i NMF-info, medlemsblad for norske medisinstudenter. Siden var jeg også redaktør i Ylf-forum, medlemsblad for Yngre legers forening. Jeg har vært leder av Spesialitetskomiteen i nevrologi. Av faglige engasjementer kan nevnes Norsk epilepsiselskap og European Academy of Neurology (EAN). Mitt forskningsfokus var lenge forholdet mellom alkoholbruk og epilepsi/epileptiske anfall (doktorgrad 2001), og rusmidlenes skadevirkninger på nervesystemet generelt. I de senere år har fokuset vært på Alzheimers sykdom og beslektede nevrodegenerative sykdommer. Jeg arbeider nå bl.a. med utvikling av et nasjonalt kvalitetsregister for motornevronsykdommer (ALS-register).