Bakgrunn og aktiviteter

Avdelingssjef, Avdeling for nevrologi og klinisk nevrofysiologi, Nevroklinikken, St. Olavs Hospital. Førsteamanuensis II, Inst. for nevrovitenskap og bevegelsesvitenskap Jeg er cand.med. fra Universitetet i Bergen 1990, dr.med. fra NTNU 2001 og spesialist i nevrologi fra 2002. Jeg har undervist legestudenter innen nevrokirurgi 1997-2001 og nevrologi siden 2001. Fra 2001 har jeg vært overlege/nevrolog i hovedstilling. Fra 2007 avdelingssjef ved Avdeling for nevrologi og klinisk nevrofysiologi, St. Olavs Hospital. I tidlige år var jeg redaktør i NMF-info, medlemsblad for norske medisinstudenter, redaktør i Ylf-forum, medlemsblad for Yngre legers forening, og har hatt en rekke verv innen ulike faglige sammenhenger. Jeg har bl.a. vært aktiv i Norsk epilepsiselskap, leder av Spesialitetskomiteen i nevrologi og har i en årrekke hatt ulike verv i EFNS, nå European Academy of Neurology. Mitt forskningsfokus var lenge forholdet mellom alkoholbruk og epilepsi/epileptiske anfall, og rusmidlenes skadevirkninger på nervesystemet generelt. I de senere år har fokuset dreid over på Alzheimers sykdom og andre nevrodegenerative sykdommer. Jeg arbeider nå bl.a. med utvikling av et nasjonalt kvalitetsregister for motornevronsykdommer (ALS-register) og forskningsprosjekter i tilknytning til det.