Bakgrunn og aktiviteter

Vitenskapelig, faglig og kunstnerisk arbeid

Et utvalg av nyere tidsskriftspublikasjoner, kunstneriske produksjoner, bok, inklusiv bokdeler og rapport-del. Se alle publikasjoner i databasen

Tidsskriftspublikasjoner

Rapport/avhandling

  • Johansson, Ida. (2015) A role of Autophagy in Disease Prevention and Drug Resistance. 2015. ISBN 978-82-326-1277-2.
  • Johansson, Ida; Anthonsen, Marit Walbye. (2009) Kromatin immunopresipitering for studier av interferon regulerte faktorer. 2009.