Forskning – Institutt for lærerutdanning

Språklig mangfold i skole og samfunn

Skolen og samfunnet kjennetegnes av et stadig økende språklig mangfold. Hvordan dette arter seg og forstås – av den enkelte, i skolens policy og praksis, og i samfunnet for øvrig – er spørsmål som opptar forskningsgruppa «Språklig mangfold i skole og samfunn». Vi plasserer oss innafor sosiokulturell lingvistikk og jobber kvalitativt og praksisnært. Vi har interesser innafor et bredt spekter av forskningsfelt og -temaer, blant annet språkideologier, språkpolicy, språkplanlegging, interkulturell kommunikasjon, transspråking, norsk som andrespråk, språklig bevissthet, flerspråklige skrivepraksiser, samtaler i flerspråklige klasserom og språkdidaktikk for øvrig.    

Forskningsgruppas mål er å bidra til teori- og metodeutvikling, og/eller med anvendt/didaktisk kunnskap.

Eksempler på pågående prosjekter:

Avslutta prosjekter:

Forskningsgruppa er sammensatt av tilsatte ved norskseksjonen ved Institutt for lærerutdanning (NTNU), Institutt for språk og litteratur (NTNU), Institutt for lærerutdanning og skoleforskning (Universitetet i Oslo) og Institutt for språk og litteratur (Universitetet i Sørøst-Norge).