Språklig mangfold i skole og samfunn

Forskning – Institutt for lærerutdanning

Språklig mangfold i skole og samfunn

Skolen og samfunnet kjennetegnes av et stadig økende språklig mangfold. Hvordan dette arter seg og forstås – av den enkelte, i skolens policy og praksis, og i samfunnet for øvrig – er spørsmål som opptar forskningsgruppa «Språklig mangfold i skole og samfunn». Vi plasserer oss innafor sosiokulturell lingvistikk og jobber kvalitativt og praksisnært. Vi har interesser innafor et bredt spekter av forskningsfelt og -temaer, blant annet språkideologier, språkpolicy, språkplanlegging, interkulturell kommunikasjon, transspråking, norsk som andrespråk, språklig bevissthet, flerspråklige skrivepraksiser, samtaler i flerspråklige klasserom og språkdidaktikk for øvrig.    

Forskningsgruppas mål er å bidra til teori- og metodeutvikling, og/eller med anvendt/didaktisk kunnskap.

Eksempler på pågående prosjekter

Avslutta prosjekter

Forskningsgruppa er sammensatt av tilsatte ved norskseksjonen ved Institutt for lærerutdanning (NTNU), Institutt for språk og litteratur (NTNU), Institutt for lærerutdanning og skoleforskning (Universitetet i Oslo) og Institutt for språk og litteratur (Universitetet i Sørøst-Norge).

Samarbeidspartnere