Bakgrunn og aktiviteter

Jeg er førsteamanuensis i nordisk språkvitenskap ved Institutt for språk og litteratur. Jeg ble cand.philol. i nordisk språkvitenskap i 2004 og ph.d. i språkvitenskap ved NTNU i 2010. Jeg har tidligere jobbet fem år i grunnskolelærerutdanninga.

Jeg underviser i språklige emner på bachelor- og masternivå med særlig vekt på sosiolingvistikk og talemålskunnskap. 

Jeg er programleder for studieprogramrådet for lektorutdanninga i språkfag og medlem av ISLs ledergruppe.

Faglige interesser

Språkutvikling
Sosiolingvistikk
Språkhistorie
Språkdidaktikk
Faghistorie

Verv

Medlem av Språkrådets fagråd for normering og språkobservasjon 2015-2018

Forskningsprosjekter

Tilknyttet LCIS - Linguistic Complexity in the Individual and Society

Medforfatter på prosjektet Norsk språkhistorie

 

Vitenskapelig, faglig og kunstnerisk arbeid

Viser et utvalg av aktivitet. Se alle publikasjoner i databasen

Tidsskriftspublikasjoner

Bøker

 • Hårstad, Stian; Lohndal, Terje; Mæhlum, Brit Kirsten. (2017) Innganger til språkvitenskap. Teori, metode og faghistorie. Cappelen Damm Akademisk. 2017. ISBN 9788202459208.
 • Hårstad, Stian. (2015) Nabospråk og nabospråkundervisning. Cappelen Damm Akademisk. 2015. ISBN 9788202480288.
 • Torgersen, Eivind Nessa; Hårstad, Stian; Mæhlum, Brit Kirsten; Røyneland, Unn. (2015) Language Variation - European Perspectives V : Selected papers from the Seventh International Conference on Language Variation in Europe (ICLaVE 7), Trondheim, June 2013. John Benjamins Publishing Company. 2015. ISBN 9789027234971. Studies in Language Variation (17).
 • Hårstad, Stian; Opsahl, Toril. (2013) Språk i byen. Utviklingslinjer i urbane språkmiljøer i Norge. Fagbokforlaget. 2013. ISBN 978-82-450-1237-8.
 • Dalen, Arnold; Hagland, Jan Ragnar; Hårstad, Stian; Rydving, Håkan; Stemshaug, Ola. (2008) Trøndersk språkhistorie. Språkforhold i ein region. Tapir Akademisk Forlag. 2008. ISBN 9788251923309. Det Kongelige Norske Videnskabers Selskabs Skrifter (3).

Del av bok/rapport

 • Hårstad, Stian; Nygård, Mari. (2017) Å forstå andrespråkelevers norsk. Norsk 5-10: Språkboka.
 • Hårstad, Stian; Solheim, Randi. (2017) Flerspråklighet i et nordisk perspektiv. Norsk 5-10: Språkboka.
 • Solheim, Randi; Hårstad, Stian. (2017) Det norske språklandskapet: variasjon i tale og skrift. Norsk 5-10: Språkboka.
 • Hårstad, Stian. (2015) Trønderske bygdemål gjennom dei siste to hundreåra. Talemål etter 1800. Norsk i jamføring med andre nordiske språk..
 • Hårstad, Stian. (2010) Performing "Dangerousness" Linguistically: The Case of the "Bad Norwegian" on the Streets of Trondheim. Love Ya Hate Ya: The Sociolinguistic Study of Youth Language and Youth Identities.

Rapport/avhandling

 • Hårstad, Stian. (2010) Unge språkbrukere i gammel by. En sosiolingvistisk studie av ungdoms talemål i Trondheim. 2010. ISBN 978-82-471-2248-8.