Bakgrunn og aktiviteter

 

Faglige interesseområder

 • Norskdidaktikk
 • Sosiokulturell lingvistikk
  • Bidialektisme/kodeveksling (ph.d.-prosjekt)
  • Dialektbruk og dialektendring
  • Språklige ideologier og språkholdninger
  • Flerspråklighet

Vitenskapelig, faglig og kunstnerisk arbeid

Viser et utvalg av aktivitet. Se alle publikasjoner i databasen

Tidsskriftspublikasjoner

Del av bok/rapport

 • Ommeren, Rikke van. (2017) Språkets symbolkraft: språkholdninger og språklige ideologier. Norsk 5-10: Språkboka.
 • Ommeren, Rikke van. (2017) Tilnærminger til talemål. Norsk 5-10: Språkboka.

Rapport/avhandling

Andre

 • Ommeren, Rikke van. (2017) Flerstemmige(s) fortellinger. Om narrativer som uttrykk for språklige ideologier. SONE-konferansen 2017 – «Språk og skole» ; Trondheim. 2017-04-20 - 2017-04-21.
 • Ommeren, Rikke van. (2017) Språk, identifikasjon og integrering – ei ugrei kopling?. Bergenskonferansen 2017 . Universitetet i Bergen, Bergen Mållag og Hordaland Mållag; Bergen. 2017-03-25 - 2017-03-26.
 • Ommeren, Rikke van. (2016) Norske bidialektale i et identitetsperspektiv. Seminar om språk og identitet . i regi av Det norske universitetssenter i St. Petersburg og; Instituttet for det ukrainske språket, Kiev. 2016-09-29 - 2016-10-01.
 • Ommeren, Rikke van. (2016) Telling stories of bidialectalism: On the ideological constraints on bidialectal practices in Norway. Sociolinguistics symposium 21 ; Murcia. 2016-06-15 - 2016-06-18.
 • Kveen, Perlaug Marie; Ommeren, Rikke van. (2015) «Talk about talk». A cross-disciplinary investigation of the folk-linguistic concept «tonefall». Norwegian Graduate Student Conference in Linguistics and Philology (NoSLiP 1) . LingPhil; Tromsø. 2015-01-21 - 2015-01-23.
 • Ommeren, Rikke van. (2015) Språklige kameleoner? Om kodeveksling hos norske bidialektale språkbrukere. MONS 16 - Møte om norsk språk . Universitetet i Agder; Kristiansand. 2015-11-25 - 2015-11-27.
 • Ommeren, Rikke van. (2014) "Dialekt-dilemma". Språkteigen NRK P2 [Radio]. 2014-02-23.
 • Van Ommeren, Rikke. (2014) Klunder og konflikt. Om bidialektale språkbrukere i språklig-sosiale risikosituasjoner. SONE-konferansen . Sosiolingvistisk nettverk / MultiLing (UiO); Voksenåsen, Oslo. 2014-03-06 - 2014-03-07.