Bakgrunn og aktiviteter

 

 

Jeg er førsteamanuensis i norskdidaktikk ved Institutt for lærerutdanning, og underviser innenfor dette mest i tema knyttet til norsk språk og språkdidaktikk . Jeg både forsker, underviser og veileder særlig i sosiolingvistiske tema, deriblant talemålsvariasjon og -endring og flerspråklighet slik det kommer til uttrykk i skole og samfunn. Jeg er master i nordisk språkvitenskap (NTNU, 2010) og ph.d. i språkvitenskap (NTNU, 2016).

 

Undervisning/veiledning

Studieåret 2019/2018 underviser og veileder jeg studenter tilknytta grunnskolelærerutdanninga (5-10 og 1-7) ved Institutt for lærerutdanning (campus Kalvskinnet), samt for masterstudenter i nordisk og engelsk ved Institutt for språk og litteratur (campus Dragvoll):

 • LMN55006: Masteroppgave i norskdidaktikk (MA-veileder)
 • SPRÅK3100: Sosiolingvistisk teori (emneansvarlig)
 • LMN55004/15004: Vitenskapsteori og metode, norskdidaktikk (5–10 og 1–7)
 • LMN14007/54007: Språklige, litterære og kulturelle praksiser (5–10 og 1–7)
 • LMN14005/54005: Historiske og teoretiske innfallsvinkler til norskfaget (5–10 og 1–7)
 • MGLU2501: Norsk 2 (5–10) – Literacy, språk og litteratur (emneansvarlig)
 • MGLU1502: Norsk 1, emne 2 (5–10) – Lesing, skriving og muntlighet
 • LVUT8120: Andrespråkspedagogikk 1, emne 2 KFK

 

Forskningsinteresser

 • Sosiokulturell lingvistikk, særlig
  • språklige ideologier
  • språklig variasjon og endring
  • flerspråklighet
 • Norskdidaktikk, med vekt på språkdidaktikk

 

Forskningsprosjekter og -grupper

 

Tidligere prosjekttilknytning

 

Verv

 

Vitenskapelig, faglig og kunstnerisk arbeid

Viser et utvalg av aktivitet. Se alle publikasjoner i databasen

Tidsskriftspublikasjoner

Del av bok/rapport

 • Samoilow, Tatjana Kielland; Ommeren, Rikke van. (2018) Tverrdisiplinert arbeid med tekst - eksemplet SKAM. Norsk 5-10. Litteraturboka.
 • Ommeren, Rikke van. (2017) Språkets symbolkraft: språkholdninger og språklige ideologier. Norsk 5-10: Språkboka.
 • Ommeren, Rikke van. (2017) Tilnærminger til talemål. Norsk 5-10: Språkboka.

Rapport/avhandling

Andre

 • Berg, Ivar; Ommeren, Rikke van. (2018) A tale of two tongues: The sociolinguistic differentiation of Danish and Norwegian. Making Waves in Historical Sociolinguistics . HiSoN/Leiden University Centre for Linguistics; Leiden. 2018-05-30 - 2018-06-01.
 • Kjelaas, Irmelin; Nygård, Mari; Ommeren, Rikke van. (2018) Å skape bevissthet om språkets kompleksitet. Om språkverksted som metode i videreutdanning i andrespråkspedagogikk. NOA 2018 ; Oslo. 2018-10-11 - 2018-10-12.
 • Kjelaas, Irmelin; Ommeren, Rikke van. (2018) "Om nødvendig har slike elever også rett på morsmålsopplæring". En kritisk diskursanalyse av fire læreplaner i språk. NOA 2018 ; Oslo. 2018-10-11 - 2018-10-12.
 • Kjelaas, Irmelin; Ommeren, Rikke van. (2018) «Om nødvendig har slike elever også rett til morsmålsopplæring.» En kritisk diskursanalyse av fire læreplaner i språk. SONE-konferansen 2018 . SONE (Sosiolingvistisk nettverk) og NTNU; Trondheim. 2018-04-19 - 2018-04-20.
 • Ommeren, Rikke van. (2018) Bidialectalism and place(s). On the ideological constraints on bidialectal language practices. Language, place and periphery . Universitetet i København; Købehavn. 2018-01-18 - 2018-01-19.
 • Ommeren, Rikke van; Berg, Ivar. (2018) «Æg vill voit gamle Norskje Maal Utqvæa». Den sosiolingvistiske differensieringa av dansk og norsk. SONE-konferansen 2018 . SONE (Sosiolingvistisk nettverk) og NTNU; 2018-04-19 - 2018-04-20.
 • Ommeren, Rikke van. (2017) Flerstemmige(s) fortellinger. Om narrativer som uttrykk for språklige ideologier. SONE-konferansen 2017 – «Språk og skole» ; Trondheim. 2017-04-20 - 2017-04-21.
 • Ommeren, Rikke van. (2017) Språk, identifikasjon og integrering – ei ugrei kopling?. Bergenskonferansen 2017 . Universitetet i Bergen, Bergen Mållag og Hordaland Mållag; Bergen. 2017-03-25 - 2017-03-26.
 • Ommeren, Rikke van. (2016) Norske bidialektale i et identitetsperspektiv. Seminar om språk og identitet . i regi av Det norske universitetssenter i St. Petersburg og; Instituttet for det ukrainske språket, Kiev. 2016-09-29 - 2016-10-01.
 • Ommeren, Rikke van. (2016) Telling stories of bidialectalism: On the ideological constraints on bidialectal practices in Norway. Sociolinguistics symposium 21 ; Murcia. 2016-06-15 - 2016-06-18.
 • Kveen, Perlaug Marie; Ommeren, Rikke van. (2015) «Talk about talk». A cross-disciplinary investigation of the folk-linguistic concept «tonefall». Norwegian Graduate Student Conference in Linguistics and Philology (NoSLiP 1) . LingPhil; Tromsø. 2015-01-21 - 2015-01-23.
 • Ommeren, Rikke van. (2015) Språklige kameleoner? Om kodeveksling hos norske bidialektale språkbrukere. MONS 16 - Møte om norsk språk . Universitetet i Agder; Kristiansand. 2015-11-25 - 2015-11-27.
 • Sunde, Anne Mette; Riksem, Brita Ramsevik; Grimstad, Maren Berg; Ommeren, Rikke van; Ringstad, Tina Louise; Eide, Kristin Melum; Landgraff, Espen Utne. (2015) "Vet du hvor mange språk du kan?". Researchers' Night . NTNU; Realfagsbygget, NTNU Gløshaugen. 2015-09-25 - 2015-09-25.
 • Ommeren, Rikke van. (2014) "Dialekt-dilemma". Språkteigen NRK P2 [Radio]. 2014-02-23.
 • Van Ommeren, Rikke. (2014) Klunder og konflikt. Om bidialektale språkbrukere i språklig-sosiale risikosituasjoner. SONE-konferansen . Sosiolingvistisk nettverk / MultiLing (UiO); Voksenåsen, Oslo. 2014-03-06 - 2014-03-07.