Bakgrunn og aktiviteter

 

Jeg jobber med en doktorgrad i utdanningsvitenskap ved Institutt for lærerutdanning. Jeg er utdannet master i fransk som integreringsspråk ved Université Paris X og har en bachelorgrad i utviklingsstudier fra Universitetet i Agder og har i tillegg gjort studier innenfor fransk, statsvitenskap og PPU. Jeg er tilknyttet forskningsgruppen Språklig mangfold i skole og samfunn.

 

Doktorgradsprosjekt

Jeg undersøker alfabetisering for nyankomne minoritetsspråklige ungdommer med lite formell skolebakgrunn og svake skriftspråklige ferdigheter. Prosjektet tar utgangspunkt i elevenes literacy-praksiser i overgangen fra innføringsklasse til videregående skole og ser blant annet på identitet og makt knyttet til deres språklæring.

 

Faglige interesser

  • Flerspråklighet i skolen
  • Alfabetisering 
  • Transspråking
  • Språk og identitet
  • Undervisning, pedagogikk og læring
  • Andrespråkspedagogikk