Forskning – Institutt for lærerutdanning

Ledelse, undervisning og læring

Ledelse for læring

Forskergruppen ser på hvordan ledelse på ulike nivåer i skolen bidrar til læring innenfor et konstruktivistisk læringsperspektiv.

Prosjektet er finansiert av Institutt for lærerutdanning.

Publikasjoner