Kjell Atle Halvorsen

Institutt for lærerutdanning
73590563 91897063
Jonsvannsveien 82, PLU * * PLU *

Bakgrunn og aktiviteter

Vitenskapelig, faglig og kunstnerisk arbeid

Et utvalg av nyere tidsskriftspublikasjoner, kunstneriske produksjoner, bok, inklusiv bokdeler og rapport-del. Se alle publikasjoner i databasen

Tidsskriftspublikasjoner

Bøker

  • Birkeland, Narve F.; Sellereite, Bente; Halvorsen, Kjell Atle. (1998) Kvalitetsutvikling i etter- og videreutdanningen. 1998. ISBN 82-562-4523-9.
  • Skjold Wilhelmsen, Lars; Ask, Bodil; Halvorsen, Kjell Atle; Nørstegård, Bjørn; Lømo, Tone; Rekkedal, Torstein; Toska, Jan Atle; Salvesen, Lars. (1997) Utviklingen av fjernundervisningstilbudet i norsk høgre utdanning fram mot 2005. 1997.

Del av bok/rapport

  • Halvorsen, Kjell Atle. (2014) Klasseledelse i teknologirike rom. Ledelse og læring i skolen.
  • Halvorsen, Kjell Atle. (2012) Distribuert ledelse. Læreres læring og ledelse av profesjonsutvikling.
  • Halvorsen, Kjell Atle. (2012) Ledelse og kompetanseutvikling når Lia videregående skole tar i bruk digitale hjelpemidler. Læreres læring og ledelse av profesjonsutvikling.
  • Halvorsen, Kjell Atle. (2010) Kompetent klasseledelse - ledelse, læring og mestring i teknologitette klasserom. Kompetent skoleledelse.
  • Halvorsen, Kjell Atle. (2009) IKT i skolen. Skoleledelse. Betingelser for læring og ledelse i skolen.

Rapport/avhandling

  • Solhaug, Trond; Halvorsen, Kjell Atle. (2008) IKT og Læring i videregående skole i Nord-Trøndelag. 2008.
  • Halvorsen, Kjell Atle. (2007) Blogg och wiki i nätbaserad lärgemenskap. 2007.
  • Halvorsen, Kjell Atle. (2006) eLev ved Levanger videregående skole. 2006.