Institutt for klinisk og molekylær medisin

Translasjonell kreftforskning

Samtale. Foto: PRC/NTNU

Fagenhet for translasjonell kreftforskning studerer translasjonell urologi, hematologi, kreft og palliasjon. Fagenheten forsker på kreft i bloddannende organer, solide kreftformer og kreftrelaterte symptomer.

Enheten samarbeider tett med blant annet urologisk seksjon, hematologisk seksjon og Kreftklinikken ved St. Olavs hospital. Det overordnede målet for fagenheten er å forbedre pasientbehandling gjennom økt forståelse av de underliggende mekanismene bak kreftutvikling, kreftrelaterte symptomer og intervensjonsstudier.

Forskningsgrupper

Samarbeidspartnere

Mer om fagenhetens forskningsaktivitet i de engelske nettsidene - Translational Cancer Research

Fri, 22 Mar 2019 22:44:14 +0100
Irene Aspli