Translasjonell kreftforskning

Fagenhet

Translasjonell kreftforskning

Samtale. Foto: PRC/NTNU

Fagenhet for translasjonell kreftforskning studerer translasjonell urologi, hematologi, kreft og palliasjon.

Vårt mål er bedre pasient- og kreftbehandling

Vi forsker på kreft i bloddannende organer, solide kreftformer og kreftrelaterte symptomer. Enheten samarbeider tett med urologisk seksjon, hematologisk seksjon og Kreftklinikken ved St. Olavs hospital.

Det overordnede målet for fagenheten er å forbedre pasientbehandling gjennom økt forståelse av de underliggende mekanismene bak kreftutvikling, kreftrelaterte symptomer og intervensjonsstudier.

Forskningsgrupper

 1. Kreft og palliasjon
 2. Hematologi
 3. Urologisk translasjonsforskning
 4. Immunitet ved myelomatose
 5. Beinsykdom ved myelomatose
 6. Inflammatorisk celledød
 7. Signalering i TGF-β familien ved myelomatose
 8. Genomikk ved myelomatose
 9. Mikromiljøet i beinmargen hos pasienter med myelomatose
 10. Kliniske og epidemiologiske studier
 11. Inflammasjon og myelomatose

Grupper med fagområde Myelomatose

Samarbeidspartnere

13 mai 2021

NTNU medisin og helse

person-portlet

Fagenhetsleder

Bjørn Henning Grønberg
Professor
bjorn.h.gronberg@ntnu.no
47297878
72826170

Kontakt

Kontakt

  72826146

ragnhild.g.helgas@ntnu.no

Besøksadresse

Olav Kyrres gate 10, Kunnskapssenteret, 424.04.003

Postadresse

Translasjonell kreftforskning
NTNU Institutt for klinisk og molekylær medisin
7491 Trondheim