Translasjonell kreftforskning

Institutt for klinisk og molekylær medisin

Translasjonell kreftforskning

Samtale. Foto: PRC/NTNU

Fagenhet for translasjonell kreftforskning studerer translasjonell urologi, hematologi, kreft og palliasjon.

Vårt mål er bedre pasient- og kreftbehandling

Vi forsker på kreft i bloddannende organer, solide kreftformer og kreftrelaterte symptomer. Enheten samarbeider tett med urologisk seksjon, hematologisk seksjon og Kreftklinikken ved St. Olavs hospital.

Det overordnede målet for fagenheten er å forbedre pasientbehandling gjennom økt forståelse av de underliggende mekanismene bak kreftutvikling, kreftrelaterte symptomer og intervensjonsstudier.

Forskningsgrupper

Kreft og palliasjon

Hematologi

Urologisk translasjonsforskning

Myelomatose forskning

Forskningsgrupper som studerer myelomatose

Samarbeid

Cancer Biomarkers in HUNT

PRC - European Palliative Care Research Centre, Oslo universitetssykehus

26 feb 2020

person-portlet

Fagenhetsleder

Bjørn Henning Grønberg
Professor
bjorn.h.gronberg@ntnu.no
47297878
72826170

Kontakt

Kontakt

  72826146

ragnhild.g.helgas@ntnu.no

Besøksadresse

Olav Kyrres gate 10, Kunnskapssenteret, 424.04.003

Postadresse

Translasjonell kreftforskning
NTNU Institutt for klinisk og molekylær medisin
7491 Trondheim