Translasjonell kreftforskning

Institutt for klinisk og molekylær medisin

Translasjonell kreftforskning

Samtale. Foto: PRC/NTNU

Fagenhet for translasjonell kreftforskning studerer translasjonell urologi, hematologi, kreft og palliasjon.

Vårt mål er bedre pasient- og kreftbehandling

Vi forsker på kreft i bloddannende organer, solide kreftformer og kreftrelaterte symptomer. Enheten samarbeider tett med urologisk seksjon, hematologisk seksjon og Kreftklinikken ved St. Olavs hospital.

Det overordnede målet for fagenheten er å forbedre pasientbehandling gjennom økt forståelse av de underliggende mekanismene bak kreftutvikling, kreftrelaterte symptomer og intervensjonsstudier.

Forskningsgrupper

Grupper med fagområde Myelomatose

Samarbeidspartnere

29 apr 2020

person-portlet

Fagenhetsleder

Bjørn Henning Grønberg
Professor
bjorn.h.gronberg@ntnu.no
47297878
72826170

NTNU medisin og helse

Kontakt

Kontakt

  72826146

ragnhild.g.helgas@ntnu.no

Besøksadresse

Olav Kyrres gate 10, Kunnskapssenteret, 424.04.003

Postadresse

Translasjonell kreftforskning
NTNU Institutt for klinisk og molekylær medisin
7491 Trondheim