Translasjonell kreftforskning

Fagenhet

Translasjonell kreftforskning

Samtale. Foto: PRC/NTNU

Fagenhet for translasjonell kreftforskning studerer translasjonell urologi, hematologi, kreft og palliasjon.

Vårt mål er bedre pasient- og kreftbehandling

Vi forsker på kreft i bloddannende organer, solide kreftformer og kreftrelaterte symptomer. Enheten samarbeider tett med urologisk seksjon, hematologisk seksjon og Kreftklinikken ved St. Olavs hospital.

Det overordnede målet for fagenheten er å forbedre pasientbehandling gjennom økt forståelse av de underliggende mekanismene bak kreftutvikling, kreftrelaterte symptomer og intervensjonsstudier.

Forskningsgrupper

  1. Kreft og palliasjon
  2. Immunitet ved myelomatose
  3. Beinmikromiljøgruppa
  4. Signalering i TGF-β familien ved myelomatose
  5. Genomikk ved myelomatose
  6. Mikromiljøet i beinmargen hos pasienter med myelomatose
  7. Kliniske og epidemiologiske studier
  8. Inflammasjon og myelomatose

Grupper med fagområde Myelomatose

Samarbeidspartnere

25 okt 2023

NTNU medisin og helse

person-portlet

Fagenhetsleder

Bjørn Henning Grønberg
Professor
bjorn.h.gronberg@ntnu.no
47297878
72826170

Kontakt

Kontakt

  72826146

ragnhild.g.helgas@ntnu.no

Besøksadresse

Olav Kyrres gate 10, Kunnskapssenteret, 424.04.003

Postadresse

Translasjonell kreftforskning
NTNU Institutt for klinisk og molekylær medisin
7491 Trondheim