Senter for molekylær inflammasjonsforskning (CEMIR)

Senter for molekylær inflammasjonsforskning (CEMIR)

CEMIRforside_txt

I vårt immunforsvar har vi sensorer som gjenkjenner molekyler fra mikrober og skadde celler i kroppen. Aktivering av disse sensorene utløser en betennelse (innflammasjon) som har til hensikt å fjerne mikrober og reparere skadene.

Selve inflammasjonsreaksjonen må reguleres nøye. En alt for kraftig reaksjon kan føre til blodforgiftning. Kronisk inflammasjon er koblet til sykdommer som aterosklerose, kreft, overvekt, diabetes type II, Alzheimer's sykdom og inflammatorisk tarmsykdom.

Et sentralt spørsmål er hvordan inflammasjon kan være så nært knyttet til mange tilsynelatende forskjellige kroniske sykdommer. CEMIRs forskningsprogram har som hypotese at nøkkelen til nye terapeutiske mål for kroniske inflammatoriske sykdommer finnes i de helt tidlige faser av inflammasjonsresponsen hvor sensorer i det medfødte immunforsvaret aktiveres.

Les mer om CEMIR i engelske nettsider - Centre of Molecular Inflammation Research (CEMIR)


Aktuelt og blogg

Aktuelt og blogg

dato_cemir forside

Kontakt

Logo SFF

Senter for fremragende forskning (SFF)

CEMIR's hovedside er engelsk

Mer om CEMIR i engelske nettsider; Centre of Molecular Inflammation Research (CEMIR)