Gastroenterologi og inflammasjon

Fagenhet

Gastroenterologi og inflammasjon

Gastroenterologi og inflammasjon. Foto

Vårt mål er aktivitet av høy kvalitet for å øke kunnskapen om patologiske mekanismer som vil bidra til bedre pasientbehandling.

Fagenhet for gastroenterologi og inflammasjon består av fagpersoner med et bredt spekter av kompetanse og tilknytning til flere klinikker ved St. Olavs hospital, CEMIR og NTNU NanoLab. Inkludert er også Fakultet for medisin og helsevitenskap sin kjernefasilitet Genomic Core Facility (GCF).

Vi gir undervisning på ulike utdanningsprogram og driver en blanding av molekylær, translatorisk og klinisk forskning innen fagområdene gastrointestinal kirurgi, basal og klinisk gastroenterologi, inkludert inflammatorisk tarmsykdom (IBD), mikrofysiologiske immunsystemer (nanomedisin) og kreftforskning med systembiologi for økt presisjon av kreftmedisin og tumor-mikromiljøets betydning for metastaser.

Fagenhet for gastroenterologi og inflammasjon (GF) er hovedsakelig lokalisert i Gastrosenteret (nord) på Campus Øya i Trondheim.

Forskningsgrupper

NTNU medisin og helse

person-portlet

Fagenhet for gastroenterologi og inflammasjon