Gastroenterologi, inflammasjon og klinikknær forskning

Fagenhet

Gastroenterologi, inflammasjon og klinikknær forskning

Foto: Colourbox.dk

Fagenhet for gastroenterologi, inflammasjon og klinikknær forskning består av fagpersoner med et bredt spekter av kompetanse og tilknytning til flere klinikker ved St. Olavs hospital og Namsos, samt sykehusene i Molde, Levanger og Ålesund. Vi samarbeider også med andre forskningsmiljøer ved NTNU og fagmiljøer nasjonalt og internasjonalt.

Vi gir omfattende undervisning på medisinstudiet og ulike utdanningsprogram innen molekylærmedisin og helsevitenskap. Våre forskere veileder doktorgrad- (PhD), master- og forskerlinjestudenter.

Fagenheten har både klinisk og translatorisk forskningsaktivitet. Forskningsgruppene dekker et stort spenn innen de klinikknære fagområdene fedme, endokrinologi, diabetes, nyresykdommer, hud, venerologi, gastrointestinal kirurgi, mikrofysiologiske immunsystemer (nanomedisin), kreftforskning, basal og klinisk gastroenterologi, inkludert inflammatorisk tarmsykdom (IBD). Overordnet mål for alle fagmiljøene er å øke kunnskapen om patologiske mekanismer og bidra til bedre, persontilpasset pasientbehandling.

Fagenhet for gastroenterologi, inflammasjon og klinikknær forskning er hovedsakelig lokalisert i Gastrosenteret (nord), Laboratoriesenteret og Forsyningssenteret på Campus Øya i Trondheim.

Forskningsgrupper

Kjernefasilitet

NTNU medisin og helse

person-portlet

Fagenhet for gastroenterologi og inflammasjon