Laboratoriemedisin

Fagenhet

Laboratoriemedisin

Foto, kvinner i hvit frakk arbeider med pipette i laboratoriet

Forskning ved fagenheten for Laboratoriemedisin omfatter medisinsk biokjemi, farmakologi, medisinsk genetikk, immunologi, transfusjonsmedisin og medisinsk mikrobiologi.

Forskningen gjøres i samarbeid med faggrupper og kliniske avdelinger ved St. Olavs hospital. Vi samarbeider med flere forskningsmiljø ved NTNU og fagmiljø nasjonalt og internasjonalt. Våre forskere underviser og veileder doktorgrad- (PhD), master- og forskerlinjestudenter.
 

Molekylære tilnærminger for å forstå og diagnostisere menneskelige sykdommer

NTNU medisin og helse

Kontakt oss

Kontakt oss

Kontakt oss

Kontakt oss

​​​​​​​Magnus Steigedal, Instituttleder IKOM   Magnus Steigedal
   Instituttleder
​​​​​​​

  ​​​​​​ ​​​​​​​kontakt@ikom.ntnu.no

  Ansatte

  Ledelse

  Om oss

Postadresse

NTNU Institutt for klinisk og molekylær medisin, 7491 Trondheim

Besøksadresse

Erling Skjalgsons gate 1, Laboratoriesenteret 5. etasje


Aktuelt