Laboratoriemedisin

Institutt for klinisk og molekylær medisin

Laboratoriemedisin

Foto: Geir Mogen/NTNU

Forskning ved Fagenhet for laboratoriemedisin omfatter medisinsk biokjemi, farmakologi, medisinsk genetikk, immunologi, transfusjonsmedisin og medisinsk mikrobiologi.

Vår forskning skjer i samarbeid med faggrupper og kliniske avdelinger ved St. Olavs hospital. Vi samarbeider med forskningsmiljø ved NTNU og flere fagmiljø nasjonalt og internasjonalt. Våre forskere underviser og veileder doktorgradstudenter (PhD), master- og forskerlinjestudenter.

Forskningsgrupper

 1. Kreft, molekylære mekanismer og genetiske risikofaktorer
 2. Virusimmunitet og sykdom: Virus immunity and disease
 3. Cellulære responser ved DNA skade: Cellular responses to DNA damage
 4. Eksperimentell farmakologi og kirurgi: Experimental pharmacology and surgery
 5. Medical systems virology
 6. DNA-reparasjon og adaptiv immunitet: DNA repair and adaptive immunity
 7. Immuntoksikologi: Immunotoxicology
 8. Non-homologous DNA end joining
 9. Stillasproteiner i cellulære stressresponser: Scaffold proteins in cellular stress responses
 10. Neuroepigenetics - Basemodifikasjoner i kognitiv funksjon: Neuroepigenetics – Base modifications in cognitive function
 11. Arvelig sykdom: Hereditary disease
 12. «Flytende biopsier» i lungekreft: Liquid biopsies in lung cancer
 13. Proteom- og genom dynamikk: Proteome and genome dynamics
 14. Inflammasjon, hjerte- og karsykdom
 15. Elektronmikroskopi: Electron microscopy
 16. DNA basemodifikasjoner og kromatin integritet: DNA base modifications and chromatin integrity
 17. Bioinformatics and Gene regulation
 18. Toksikologi og metabolske interaksjoner

Forskningsprosjekt


Tidligere nettsider

24 apr 2019

person-portlet

Fagenhetsleder

Magnar Bjørås
Professor
magnar.bjoras@ntnu.no
95081497

Kjernefasiliteter

Kjernefasiliteter

Bioinformatikk og genregulering:

Bioinformatics core facility (BioCore)

Cellulær og molekylær bildebehandling:

Cellular and Molecular Imaging (CMIC)

Proteomikkanalyse:

Proteomics and Modomics Experimental Core Facility (PROMEC)

Ledige stillinger