Krets- og radiosystemer

Forskningsgruppe

Krets- og radiosystemer

Gruppe for krets- og radio-systemer forsker på design, modellering og testing av individuelle elektroniske kretser og større systemer. Disse kan for eksempel benyttes innen radiokommunikasjon, for innvevd kontroll av biler og husholdningsapparater, innen helse og velferd, og for mikroprosessorer og generell databehandling.

Lær mer om vår forskning

Ansattliste