Signalbehandling

Forskningsgruppe

Signalbehandling

Signalbehandling, statistisk signalteori og informasjons- og kommunikasjonsteori er de viktigste akademiske aktivitetene for gruppen.

Lær mer om vår forskning

Ansattliste