Bakgrunn og aktiviteter

Snorre Aunet er professor ved Institutt for elektronikk og telekommunikasjon. Han er medlem av gruppen for Krets- og Radiosystemer. Aunet har en cand.scient grad fra UiO, og dr.ing fra NTNU.

Se engelsk side for mer informasjon.