Bakgrunn og aktiviteter

Forskningsadministrasjon og -støtte

Forskning: Virkninger av elektromagnetiske felt på mennesker

Medlem av kjernegruppe i Verdens helseorganisasjons arbeid med å utarbeide monografi for "Environmental Health Criteria" for radiofrekente felt

Medlem av Interantional Commission on Non-Ionizing Radiation Protection (ICNIRP)

Vitenskapelig, faglig og kunstnerisk arbeid

Et utvalg av nyere tidsskriftspublikasjoner, kunstneriske produksjoner, bok, inklusiv bokdeler og rapport-del. Se alle publikasjoner i databasen

Tidsskriftspublikasjoner