Nanoelektronikk og fotonikk

Forskningsgruppe

Nanoelektronikk og fotonikk

Fokus for gruppen er på utvikling av fremtidens materialer og teknikker med bedre funksjonalitet og redusert energiforbruk.

Gruppen utvikler nanoskala materialer med styrte funksjonelle egenskaper, fotoniske sensorer, og karakteriseringsteknikker for biomedisinske og informasjonsteknologiske applikasjoner. Gruppen forsker på oksidelektronikk, halvleder nanotråder, periodiske strukturer, fotoniske (bio)sensorer, biomedisinsk optikk, og terahertz spektroskopi.

Lær mer om vår forskning

Ansattliste