Bakgrunn og aktiviteter

Arbeidsområde

Universitetslektor ved tidligere HiST og nå NTNU siden august 2008. Fagområde mikrokontrollere og digital og analog elektronikk.

Undervisning

Kompetanse

  • Mikrokontrollerprogrammering i C og assembly.
  • Atmel AVR og 8051 arkitekturer
  • Analog og digital elektronikk