Bakgrunn og aktiviteter

Vitenskapelig, faglig og kunstnerisk arbeid

Et utvalg av nyere tidsskriftspublikasjoner, kunstneriske produksjoner, bok, inklusiv bokdeler og rapport-del. Se alle publikasjoner i databasen

Tidsskriftspublikasjoner

Del av bok/rapport

  • Olavsbråten, Morten; O'droma, Mairtin. (2008) Aspects of system simulation. RF Power Amplifier Behavioral Modeling.

Rapport/avhandling

  • Olavsbråten, Morten; Cidronali, Alessandro; Donati Guerrieri, S.; Camarchia, Vittorio; Pirola, Marco; Kavlak, C.; Tekin, I.; Gurbuz, Yasar; Aamo, Kjell Olav; Mathiesen, Terje; Ubostad, Marius; Safari, Nima. (2006) Chapter 7: PA Model Simulation Aspects; Final Deliverable Report in Work Package 2.2.E.2 “Amplifier Modelling”. 2006.
  • Olavsbråten, Morten. (2005) Chapter 11: Thermal issues; Final Deliverable Report in Work Package 2.2.D.1 “Power Amplifier Design Overview”. 2005.
  • Olavsbråten, Morten; Meazza, Andrea; Luger, Jochen; Camarchia, Vittorio; Hammer, Mikael; Mathiesen, Terje; Aamo, Kjell Olav. (2005) Chapter 7: Various Other Linearisation Techniques; Final deliverable in Work Package 2.2.E.1 “Linearisation Evaluation Map". 2005.
  • Olavsbråten, Morten. (2003) Practical Thermal and Electrical Parameter Extraction Methods for Modelling HBT�s, and their Applications in Power Amplifiers. 2003. ISBN 82-471-5568-0.
  • Olavsbråten, Morten. (1997) HBT Models and Measurements; SINTEF Memo. 1997.
  • Olavsbråten, Morten. (1997) Power-measurements of Sirius and Tele-X; SINTEF Memo. 1997.
  • Olavsbråten, Morten. (1997) Wireless surveillance equipment for hospitals; SINTEF Report. 1997.
  • Olavsbråten, Morten. (1996) GSM ASIC system assistance; SINTEF Report. 1996.