Innovasjon

Innovasjon

Innovasjon

Fakultet for informasjonsteknologi og elektroteknikk er «fremtidsfakultetet». Vi bidrar til kunnskap for en bedre verden ved å gjøre en smart, trygg og bærekraftig fremtid mulig for innbyggere, virksomheter og samfunn.

Dette får vi til gjennom kjerneaktivitetene forskning, forskningsbasert utdanning, innovasjon og nyskaping, og formidling. Innovasjons- og nyskapingsvirksomhet er en av våre kjerneoppgaver. 

Vårt mål er «å være den ledende nasjonale bidragsyter til entreprenørskap og innovasjon med utspring i våre fagområder» - ifølge fakultetets strategi.

 

IE-fakultetet bidrar betydelig til økt IKT- og digitaliseringsdrevet innovasjon i eksisterende norsk næringsliv og offentlig sektor, med vekt på å utnytte våre nasjonale fortrinn og ressurser.

Elektrifisering og digitalisering av energisystemet står sentralt i å nå klimamålene, og gjennom sin nyskapingsvirksomhet bidrar IE-fakultetet i stor grad til samfunnsmessig omstilling og til det grønne skiftet.

Hva er innovasjon?

Innovasjoner er nye eller vesentlig forbedrede varer, tjenester, prosesser, organisasjonsformer, kommunikasjonsformer, forretningsmodeller eller markedsføringsmodeller som tas i bruk for å oppnå verdiskaping, samfunnsnytte eller privat nytte.

Kort sagt:

  • Nytt
  • Nyttig
  • Nyttiggjort – noen må ha tatt i bruk innovasjonen.

 

NTNUs bidrag til innovasjon foregår gjennom indirekte og direkte bidrag.

Indirekte bidrag kan vi forstå som NTNUs bidrag til innovasjonskompetanse og innovasjonskultur. Det skjer gjennom at innovasjon er integrert i utdanning og forskerutdanning, og gjennom generering av nye ideer fra studenter og ansatte. Det handler også om at NTNU legger til rette for innovasjon ved f eks. å støtte inkubatorer og opprette egne innovasjonsstillinger, ha et senter for å skape verdier av forskningsresultater og gode ideer, fremme insentiver for innovasjon, dele ut innovasjonsstipend og mer til.

Dessuten foregår det et samspill mellom NTNU på den ene siden, og offentlig sektor og næringsliv på den andre siden, hvor man gjensidig involverer hverandre for å nyttiggjøre seg den eksisterende kompetansen.

Direkte bidrag til innovasjon fra NTNU utgjør den innovasjonen alle og enhver kan komme til å møte på i hverdagen i form av produkter, tjenester eller forbedringer. Ideer og resultater fra innovasjon og forskning tas videre til kommersialisering og næringsutvikling, eller blir tatt i bruk til utvikling av offentlig sektor og samfunnet for øvrig.

Hvert år utvikles mange interessante og innovative prosjekter ved IE-fakultetet. Vi vil vise frem noen av dem.

 

 

<a name="luftfart"></a>NTNU deltar på satsing for å elektrifisere luftfarten

NTNU deltar på satsing for å elektrifisere luftfarten

Målet vårt er å skape ren luftfart, sier prodekan for bærekraft og innovasjon Ole-Morten Midtgård. Forskere ved IE-fakultetet skal delta i utviklingen av verdens første 90-seters regionale fly med nullutslipp.

NTNU har inngått en avtale med Jet Zero Consortium, der universiteter, luftfartsindustri og leverandørindustri sammen skal jobbe for en bærekraftig luftfart. Dette samarbeidet betyr at NTNU får tilgang til flere strategisk viktige forskningsprogrammer.

Les hele artikkelen om elektrifisering av luftfarten i Universitetsavisa

Mann med briller og lys blå skjorte smiler
​​​​

​​​​​​​selfBACK-appen er nominert til Innovation Radar Prize 2021


selfBACK-appen er nominert til Innovation Radar Prize 2021

​​​​​selfBACK-appen, som er utviklet gjennom et EU-prosjekt ledet av Paul Jarle Mork og Kerstin Bach ved NTNU, er nominert til Innovation Radar Prize 2021 – en pris som kårer de beste innovasjonene som har kommet ut av EU-finansiert forskning og innovasjon. 

- Vi er svært stolte over å bli nominert til en slik pris. Det er en bekreftelse på at forskningen vi gjøre ved MH- og IE fakultetet blir lagt merke til, sier Paul Jarle Mork og Kerstin Bach.

selfBACK-prosjektet er ledet av Paul Jarle Mork, professor ved Institutt for samfunnsmedisin og sykepleie (MH-fakultetet) og førsteamanuensis Kerstin Bach ved Institutt for datateknologi og informatikk (IE-fakultetet).

I konkurranse med 24 andre EU-innovasjoner

24 innovasjoner er plukket ut som nominerte til prisen ut fra i alt 200 innkomne forslag. En åpen avstemming avgjør hvilke 12 innovasjoner som går videre til finalen. Det er mulig å stemme fram til 29. september

selfBACK er en av åtte nominerte i kategorien "Best innovaton in health tech". Her kan du se hvem andre som også er nominert til prisen i de tre ulike kategoriene. Det er Dealflow.eu sammen med European Commission som deler ut prisen i et digitalt event 21. oktober. Vinneren får 10 000 Euro i støtte til å bygge opp virksomhet rundt innovasjonen.

selfBACK-appen hjelper mot ryggplager

Gjennom et EU-finansiert forskningsprosjekt som har pågått i fem år, har selfBACK-appen både blitt utviklet, ved hjelp av kunstig intelligens og testet ut i en randomisert kontrollert studie (RCT).

Resultatene fra RCT-studien ble nylig publisert i JAMA Internal Medicine: "Effectiveness of App-Delivered, Tailored Self-management Support for Adults With Lower Back Pain–Related Disability

Du kan lese mer om resultatene fra studien i Gemini: «App hjelper mot ryggplager» eller se denne filmen 

Her kan du finne mer informasjon om hvordan du får tilgang til appen

 

Kontakt

Kontakt

Arrangement

Entreprenørskap for studenter

Entreprenørskap for studenter

Bli en gründer

Fra ide til bedrift for studenter.

Samarbeid med studenter

Samarbeid med studenter

Ideer trenger innovatøren

Ideer trenger innovatøren

Det tilbys støtte for idéer, men hvor blir det av gode rammevilkår for innovatørene i akademia? Når vi lager statistikk og rapportering om innovasjonsaktiviteter, teller vi kun basert på antall idéer og innovasjoner. Bør vi ikke også telle antall innovatørene som vi sender ut i samfunnet?

Vi må ikke glemme at det er mennesker som har idéene, det er mennesker som utvikler idéene og det er mennesker som bringer idéene til bruk.
 

Les resten av innlegget i Universitetsavisa

Tilgjengelige teknologier

Tilgjengelige teknologier

Teknologi

En viktig del av vårt samfunnsansvar er å gjøre vår forskning og kunnskap anvendt og tilgjengelig.

Her kan du finne en oversikt over tilgjengelige teknologier som du kan få tilgang på og ta i bruk i din virksomhet. Vi tilbyr bred, etisk og forutsigbar tilgang på våre unike forskningsresultater. 

 

 

Oppstartsbedrifter

Oppstartsbedrifter

Oppstartsbedrifter

Hvert år bidrar vi ved etableringen av vi nye oppstartsbedrifter for å kunne utvikle og gjøre våre enestående forskningsresultater tilgjengelig.

Her kan du finne en oversikt over oppstartsbedrifter basert på vår forskning. Disse representerer en eksepsjonell mulighet for samarbeid med nye talenter og innsikt i ny banebrytende teknologi.

 

SFI-er

SFI-er

  • CGF Centre for Geophysical Forecasting
  • EXPOSED Senter for forskningsdrevet innovasjon innen eksponerte havbruksoperasjoner
  • NORCICS Norwegian Center for Cybersecurity in Critical Sectors
  • NORWAI Norwegian Research Center for AI Innovation
  • SFI Autoship
  • SIRIUS Centre for Scalable Data Access

Innovasjonsledere

Innovasjonsledere

Innovasjonslederintervju