Om fakultetet

Fakultet for informasjonsteknologi og elektroteknikk

Om fakultetet

​​​Fakultetet bidrar med utdanning, kunnskap og kompetanse innan IKT, elektrisk energi og matematikk. IKT-området inkluderer alle digitale teknologiar, kommunikasjonsteknologi, informasjonssikkerheit, kybernetikk og elektroniske system.

Vi er landets fremste leverandør av master- og doktorgradskandidatar på våre fagfelt, og primærleverandør av all norsk utdanning innan våre disiplinar. Forskinga vår er nasjonalt leiande og held høg internasjonal standard.   

Ved IE-fakultetet har vi hovudansvaret for den integrerte lektorutdanninga i realfag. Vi leverer også ein stor studiepoengproduksjon gjennom grunnundervisning i matematiske og datatekniske emne for NTNUs øvrige fagmiljø.

 

 

Leiinga

Leiinga

Strategi

 

Strategi

Muliggjerande kunnskap for smart og berekraftig vekst, velferd og livskvalitet

Lær meir om strategien i strategidokumenta våre.

IE Visjon

 

Visjon

IE-fakultetet skal:

  • sikre tilgang på oppdatert ekspertise innan informasjons- og kommunikasjons-teknologi i tråd med behova i samfunnet.
  • forsvare matematikkfaget sin plass som vitalt element i norsk utdanning på alle nivå og faget sin sentrale posisjon i ingeniørutdanninga og i teknisk-naturvitskapeleg forsking.
  • framheve betydninga av dei elektrotekniske faga for industriell og teknologisk utvikling i Noreg.
  • sikre tilgangen på kompetanse for drift, utbygging og vidare utvikling av straumforsyninga i landet vårt.
  • sikre tilgang på kompetanse innan styring og regulering av komplekse system innan transport og industriell produksjon. 

Kontakt ledelsen

Ved kritiske hendingar

Ved kritiske hendingar

- også utanfor arbeidstid

Treng du nokon å snakke med?

  • Ring 48 50 46 50 (SiT rådgivar)
    Måndag - fredag
    08.00 - 18.00

Kart og adresse

Besøk oss

Kart over gløshaugen. Illustrasjon

Besøks og leveringsadresse

Elektrobygget, Blokk E, 2. etasje
O.S. Bragstads plass 2E
Gløshaugen
7034 Trondheim

Postadresse

NTNU
Fakultet for informasjonsteknologi og elektroteknikk
Postboks 8900 Torgarden
7491 Trondheim

Ledige stillingar

Ledige stillingar