Om fakultetet

Fakultet for informasjonsteknologi og elektroteknikk

Om fakultetet

Fakultetet er et internasjonalt knutepunkt i forskning og utdanning innenfor IKT, matematikk og elkraftteknikk.

Vi er nasjonens fremste leverandør av master- og doktorgradskandidater innen våre fagfelt, og primærleverandør av all norsk utdanning innenfor våre disipliner. Forskningen vår er nasjonalt ledende og holder høy internasjonal standard.

Ved IE-fakultetet har vi hovedansvaret for den integrerte lektorutdanningen i realfag. Vi leverer også en betydelig studiepoengproduksjon gjennom grunnundervisning i matematiske og datatekniske emner for NTNUs øvrige fagmiljøer. 

 

Ledelsen

Ledelsen

Råd og utvalg

Strategi

 

Strategi

Muliggjørende kunnskap for smart og bærekraftig vekst, velferd og livskvalitet

Lær mer om vår strategi i våre strategidokumenter.

Årsplan 2022 (pdf)

IE Visjon

 

Visjon

IE-fakultetet skal:

  • sikre tilgangen på oppdatert ekspertise innen informasjons- og kommunikasjons-teknologi i tråd med de samfunnsmessige behov.
  • forsvare matematikkfagets plass som vitalt element i norsk utdanning på alle nivå og dets sentrale posisjon i ingeniørutdanningen og i teknisk-naturvitenskapelig forskning.
  • fremheve betydningen av de elektrotekniske fag for industriell og teknologisk utvikling i Norge.
  • sikre tilgangen på kompetanse for drift, utbygging og videre utvikling av landets strømforsyning.
  • sikre tilgang på kompetanse innen styring og regulering av komplekse systemer innen transport og industriell produksjon.

Kontakt ledelsen

Kritiske henvendelser

Kritiske henvendelser

- også utenfor arbeidstid

Trenger du noen å snakke med?

  • Ring 48 50 46 50 (SiT rådgiver)
    Mandag - fredag
    08.00 - 18.00

Kart og adresse

Besøk oss

Kart over gløshaugen. Illustrasjon

Besøks og leveringsadresse

Elektrobygget, Blokk E, 2. etasje
O.S. Bragstads plass 2E
Gløshaugen
7034 Trondheim

Postadresse

NTNU
Fakultet for informasjonsteknologi og elektroteknikk
7491 Trondheim

Ledige stillinger