Design av ledeskovler

Design av ledeskovler

Design av ledeskovler

Vil stilne syngende skovler

Vibrasjoner i vannkraftverkets skovler kan slite på skovlene og forplante seg i maskineriet og bygningsmassen. Ny design testes ut, basert på uglas vinger.

Hvirvler som dannes bak mekaniske komponenter inne i en turbin er årsaken til mange uønskede fenomener; høyfrekvent støy fra ledeskovler som kan komme i resonans med andre komponenter i systemet samt at virvler på bakkanten til løpeskovlene kan komme i resonans med selve bladet og føre til brudd.

Lærer av naturens egen design

Storli forsøker å redusere disse effektene ved å eksperimentere med ujevne avløpskanter på skovlene. Inspirasjonen til dette fikk Storli fra et naturprogram på tv. Der observerte han blant annet at en lag med fjær ble liggende i ro når en ugle fløy over, mens fjørene ble virvlet opp når en due fløy over. Dermed ble han oppmerksom på utformingen av fuglenes vinger. Det er denne effekten han nå prøver å etterligne.

Den ujevne kanten hindrer ikke at virvlene oppstår, men virvler vil avløses samtidig på begge sider. Dermed føler ikke avløpskanten en netto kraft og vil dermed ikke vibrere voldsomt.

Kontakt

Kontakt

Pål-Tore Storli

Pål-Tore Selbo Storli

E-post: pal-tore.storli@ntnu.no

Telefon: +47 73592518

Om prosjektet

Om prosjektet

Prosjektets tittel: Design modification for reduced dynamic loads

Varighet: 2017-2020 

FoU-partnere: Rainpower

PhD tilknyttet prosjektet: Kristian Sagmo