Levetid på turbin og generator

Levetid på turbin og generator

Levetid

Evaluering av gjenværende levetid og vedlikehold- / reinvesteringsbeslutninger for vannkraftturbiner- og generator er tradisjonelt tilstandsbaserte metoder basert på inspeksjoner utført enten i henhold til en tidsplan eller ved behov. For å muliggjøre overgangen fra tilstandsbaserte strategier til prediktive strategier, er målet med 2.4 å utvikle, teste og verifisere metoder og modeller for turbin og generatorens levetidskvalifisering og estimering.

Resultatene fra denne tasken kan brukes til utvikling av modeller for evaluering, og spesielt kontinuerlig evaluering, av aldring og gjenværende levetid for komponentene i vannkraftstasjoner. Dette vil tillate bruk av prediktive vedlikeholdsstrategier ved å utføre vedlikehold og inspeksjoner når aldrings- og levetidsmodellene indikerer at det er nødvendig. Videre integrering av slike modeller i f.eks. produksjonsplanlegging og reinvesteringsanalyse vil gi mulighet for optimalisering av produksjonsplaner og beslutninger om reinvestering. Målet er å kunne vurdere den faktiske tekniske tilstanden til komponentene og deres videre forringelse i planlegging og beslutningstaking, og til slutt å kvantifisere risiko og kostnader som en funksjon av beslutninger om drift og reinvestering.

Levetiden til turbiner og generatorer er avhengig av forskjellige faktorer som driftsforhold, design og eksterne faktorer og belastninger. De kvalitative effektene av mange av disse faktorene er velkjente og har vært gjenstand for forskningsaktiviteter tidligere. Kvantifiseringen av disse effektene på aldring og levetid på turbinen og generatoren er imidlertid fortsatt behov for ytterligere undersøkelser.

Arbeidet i denne arbeidspakken vil fokusere på beskrivelse og kvantifisering av noen av hovedfaktorene som påvirker aldring og levetid for turbin og generator. Fokus for aktivitetene i 2.4 vil være fatigue for hydroturbiner og aldring og levetid for vannkraftgeneratorens viklingsisolasjonssystemer. Kunnskapen fra 2.4 vil støtte arbeidet i WP3 med å utvikle verktøy for gjenværende levetid og estimering av sannsynlighet for svikt (oppgave 3.2). Noen av 2.4 resultatene kan direkte brukes i oppgave 3.2 og til slutt innlemmes med verktøy for optimal kraftproduksjons- og reinvesteringsbeslutning.

Kontakt

Kontakt

Maren Istad

Maren Istad

Forsker

Epost: maren.istad@sintef.no
Telefon: 901 15 557

Om prosjektet

Om prosjektet

Prosjekt tittel: Turbine and generator lifetime

Varighet: 2017-2021

FoU-partnere: Sintef, NTNU.

Tilknyttede prosjekter: Hydrogenerator Stator Winding Insulation Assessment (KPN 255099), High head Francis turbines (KPN 254987), MonitorX (IPN 245317).

PhD tilknyttet prosjektet: Hossein Ehya