Utmatting

Utmatting

Utmatting

 
Hensikten med dette prosjektet er å lage en numerisk representasjon av et kraftverk som kombinerer 3D-simuleringer av turbinen og 1D-simuleringen av rørsystemet. Målet er å lage et bedre simuleringsverktøy for å forutsi trykkvariasjon og dynamiske belastninger.
 

Kontakt

Kontakt

person-portlet

Torbjørn Kristian Nielsen
Professor
torbjorn.nielsen@ntnu.no
73593572
91897572

Om prosjektet

Om prosjektet

Prosjektets tittel: Fatigue loads on turbines

Varighet: 2017 - 2020

FoU-partnere: EDRMedeso, UPC Barcelona

Tilknyttede prosjekter: HiFrancis

Post doc. tilknyttet prosjektet: Celine Faudot