Pumpeturbin i eksisterende kraftverk

Pumpeturbin i eksisterende kraftverk

Pumpeturbin i eksisterende kraftverk

 

Norge har 50% av Europas lagringskapasitet for vannkraft. Mye av denne kapasiteten er knyttet til kraftverk som har vannmagasiner eller innsjøer både overfor og nedenfor kraftverket. 

Av disse har NVE (NVE rapport: “Pumpekraft i Norge”, 2011) funnet at det er 86 kraftverk med installert effekt over 20MW som har et nedre reservoar som har enten et regulert magasin eller innsjø som utløp.

Disse har i dag en samlet effekt på over 10800 MW. Mange av disse stedene er kandidater til å få installert pumpekraftverk, som vil drastisk kunne øke den totale installerte effekten disse stedene og i kraftsystemet.

Å benytte eksisterende infrastruktur og ekspandere kraftverket horisontalt med flere enheter vil være en kostnadseffektiv måte å gjøre dette på. Å pumpe krever imidlertid større dykking av maskinen og det er ikke mulig å benytte eksisterende kraftverk til å installere pumpekapasitet fordi pumpeenhetene vil bli for lite dykket til å unngå kavitasjon, fordi trykket blir for lavt.

Arbeidspakke 2.3 i HydroCen vil utvikle en teknologi for en boosterpumpe som sørger for å øke trykket slik at eksisterende kraftverkshaller og annen infrastruktur kan benyttes for å installere pumpekapasitet.

Dette vil redusere utbyggingskostnaden betraktelig, og vil kunne endre installasjonen av pumpekapasitet fra en dårlig investering til en god investering. Samtidig er nåtidens «state-of-the-art» Reversible PumpeTurbiner (RPT) utstyrt med mulighet for å operere maskinene med variabelt turtall for økt virkningsgrad og regulering av pumpeeffekten.

Denne teknologien har høy kostnad og tar stor plass. Den nye boosterpumpeteknologien muliggjør å få alle fordelene med tanke på det hydrauliske domenet ved å benytte variabelt turtall, uten å måtte installere teknologi for variabelt turtall.

Pågående prosjekter:

Kontakt

Kontakt

person-portlet

Pål-Tore Selbo Storli
Førsteamanuensis
pal-tore.storli@ntnu.no
73592518

Om prosjektet

Om prosjektet

Prosjekt tittel: Pump turbines in existing power plants

Varighet: 2017-2021

FoU-partnere: Sira-Kvina kraftselskap, Rainpower. TU Berlin. 

PhD tilknyttet prosjektet: Helene Dagsvik