Bakgrunn og aktiviteter

Om Torbjørn K. Nielsen

Jeg er professor ved Institutt for energi og prosessteknikk, nærmere bestemt leder på Vannkraftlaboratoriet. Aktivitetene ved Vannkraftlaboratoriet innebærer forskning innen hydrauliske maskiner, spesielt vannkraftturbiner, men også pumper og annet hydraulisk maskineri. Min spesielle interesse ligger i samspillet mellom vannkraftturbiner og systemet, både på hydraulisk side og elektrisk.

På Vannkraftlaboratoriet har vi for tiden 12 Masterstudenter og 6 PhD studenter. Mye av min tid går med til veiledning av disse. Oppgavene spenner over design av maskiner, trykkpulsasjoner, kavitasjon, systemanalyse, både for turbiner og pumper mm.

Andre verv: Leder for Teknisk kommite 4 i NEK, medlem av TC4 i den internasjonale standardiserinsorganisasjonen IEC, medlem av IAHR spesielt tilknyttet "Hydraulic Machinery and Systems".

Vitenskapelig, faglig og kunstnerisk arbeid

Et utvalg av nyere tidsskriftspublikasjoner, kunstneriske produksjoner, bok, inklusiv bokdeler og rapport-del. Se alle publikasjoner i databasen

Tidsskriftspublikasjoner