Viktig informasjon om NTNU Drive

Viktig informasjon om NTNU Drive

Støtte til undervisere i programmet NTNU Drive avsluttes i 2020.

Vi takker for et godt samarbeid og ønsker dere lykke til med en videre satsing på livslang læring.

Dersom du høsten 2020 etablerte et samarbeid med NTNU Drive om utviklingen av et nytt kurs, vil den støtten videreføres i vårsemesteret 2021, i tråd med inngåtte avtaler med de involverte.

Seksjon for læringsstøtte ved NTNU tar over driften av plattformene Digit, Kursutvikling og Canvas fra januar 2021. Alle henvendelser om kurs og emner på disse plattformene går heretter til NTNU Hjelp.

Tjenestene på digit.ntnu.no og kursutvikling.it.ntnu.no er utviklet i NTNU Drive og baserer seg begge på Open edX teknologien. Til orientering har UNIT ansvaret for tilbud og teknisk drift av plattformen Open edX for høyere utdanning

Hilsen NTNU Drive

NTNU MOOC

NTNU MOOC

Nettbasert undervisning

Hva er NTNU MOOC?

NTNU MOOC er et fagmiljø som støtter undervisere, administrativt ansatte, samarbeidspartnere og andre interesserte som ønsker å lage gode digitale læringsopplevelser.  Fagmiljøet er sammensatt av pedagoger, teknologer og forskere og jobber tett med Multimediesenteret. 

Hva tilbyr NTNU MOOC? 

Fagmiljøet tilbyr støtte til å lage nettkurs og nettemner. Nettkurs er åpne og fleksible digitale opplæringsopplegg, uten studiepoeng, med mulighet for å få kursbevis. Nettemner er studiepoenggivende emner med opptak.  

NTNU MOOC tilbyr undervisere infrastruktur for utvikling og drift av nettkurs og nettemner. NTNU MOOC infrastrukturen består av tre plattformer for nettundervisning. På Futurelearn kan undervisere lage nettkurs for et engelskspråklig publikum. Digit. (Open edX basert) og Canvas (Instructure) kan brukes til å lage nasjonale nettkurs og nettemner, men er også tilpasset for internasjonal bruk.  Plattformene kan brukes til å lage nettkurs/nettemner og til blended learning, som kan være en blanding av campus- og nettundervisning.

NTNU MOOC tilbyr støtte til undervisere. Denne består av et langsiktig pakkeløp med oppfølging, som starter med en innledende samtale om hva man ønsker å lage et kurs om, til ferdigstilling.  I pakkeløpet blir man tildelt en medarbeider med teknopedagogisk støtte og en videoprodusent, som man samarbeider med og gir råd om nettundervisningsdesign og videoproduksjon tilpasset for nettundervisning. 

Avhengig av MOOCens lenge, må undervisere regne med at produksjon av en MOOC kan ta mellom 4 til 12 måneder.  

NTNU MOOC produserer også egne nettkurs med en forskningsbasert tilnærming. 

MOOC pakkeløp

MOOC pakkeløp

Vi har laget et pakkeløp for MOOC-produksjon ved NTNU. Dokumentasjonen kan lastes ned i PDF format.

Delta I DriveX - et nettkurs i å lage nettkurs

For emneansvarlige

For emneansvarlige

For studenter

For studenter

Ønsker du å ta en MOOC ved NTNU? Se kursene NTNU tilbyr.