NTNU DRIVE

Digital kompetanse for fremtidsrettet utdanning

Studenter ved IE-fakultetet

NTNU DRIVE er organisert som et nettverk og består av ansatte som til daglig jobber med teknologi, pedagogikk, endringsledelse og forskning på utdanningsområdet. Mer om NTNU DRIVE.

Nettverket er organisert i tre hovedaktiviteter:

Kontakt

Leder for NTNU DRIVE
Dosent Inger Langseth

NTNU MOOC
Postdoktor Halvdan Haugsbakken

NTNU BETA
Universitetslektor Andreas Krokan
Førsteamanuensis Trond Aalberg

NTNU IKU
Førsteamanuensis Dag Atle Lysne


NTNU MOOC

Tilbyr pedagogisk, teknisk og administrativ støtte for undervisere som ønsker å utvikle fleksible nettkurs ved hjelp av MOOC-teknologier på lokalt, nasjonalt og internasjonalt nivå.

Mer om NTNU MOOC

NTNU IKU

Tilbyr støtte og opplæring til grupper av ansatte som vil drive systematisk utvikling av undervisning og studieprogram. IKU står for Intern kompetanseutvikling.


Mer om NTNU IKU

NTNU BETA

Tilbyr støtte og samarbeid for innovasjon og hjelp til bruk av læringsteknologi og digitale tjenester. Du får hjelp til å eksperimentere og bygge erfaring i bruk av teknologi i utdanningen.

Mer om NTNU BETA


Kurstilbud

DIGIT.NTNU.NO

På digit.ntnu.no finner du NTNUs portefølje av åpne, nettbaserte kurs.

Ta en titt på kursoversikten her: digit.ntnu.no

FutureLearn

NTNU publiserer engelskspråklige MOOCer på den internasjonale MOOC-plattformen FutureLearn.

Kurstilbudet består blant annet av:

Learn NoW - Norwegian for beginners is a course series made up of 3 courses and launched in 2018 on FutureLearn, an international MOOC-platform. The series will cover levels A1 to A2 (The Common European Framework of Reference for Languages)  and is suitable for anyone who wishes to learn Norwegian at a beginner level.

Link to course on FutureLearn
Course duration: 4 weeks 

 

 

 

 

Du finner også flere kurs for intern kompetanseutvikling ved NTNU på Læringsportalen

Læringsportalen