NTNU DRIVE

Digital kompetanse for fremtidsrettet utdanning

Studenter ved IE-fakultetet

NTNU DRIVE er organisert som et nettverk og består av ansatte som til daglig jobber med teknologi, pedagogikk, endringsledelse og forskning på utdanningsområdet. Mer om NTNU DRIVE.

Nettverket er organisert i tre hovedaktiviteter:

Kontakt

Leder for NTNU DRIVE
Dosent Inger Langseth

NTNU MOOC
Postdoktor Halvdan Haugsbakken

NTNU BETA
Universitetslektor Andreas Krokan
Førsteamanuensis Trond Aalberg

NTNU IKU
Førsteamanuensis Dag Atle Lysne


NTNU MOOC

Tilbyr pedagogisk, teknisk og administrativ støtte for undervisere som ønsker å utvikle fleksible nettkurs ved hjelp av MOOC-teknologier på lokalt, nasjonalt og internasjonalt nivå.

Mer om NTNU MOOC

NTNU IKU

Tilbyr støtte og opplæring til grupper av ansatte som vil drive systematisk utvikling av undervisning og studieprogram. IKU står for Intern kompetanseutvikling.


Mer om NTNU IKU

NTNU BETA

Tilbyr støtte og samarbeid for innovasjon og hjelp til bruk av læringsteknologi og digitale tjenester. Du får hjelp til å eksperimentere og bygge erfaring i bruk av teknologi i utdanningen.

Mer om NTNU BETA


Kurstilbud

UNI Smart læring

Et modulbasert  nettkurs som gir en innføring i hvordan nye teknologier og digitale tjenester endrer måten vi arbeider, underviser og organiserer studentenes læring på. I kurset lærer du om hvordan nye teknologier endrer utdanningssektoren og det arbeidsmarkedet sektoren utdanner for. Kurset er delt inn i en kunnskaps, ferdighets- og holdningsdel, og gir et godt grunnlag for videre arbeid med digitalisering av utdanningsområdet. Kurset kan taes individuelt eller som intern kompetanseutvikling i grupper ved NTNU.

Kurset åpner 24. april 2018 og vil være tilgjengelig på digit.ntnu.no.

UNI Akademisk skriving

Et nettkurs som gir en innføring i akademisk skriving etter IMRoD-strukturen. Kurset er basert på professor Torlaug Løkensgard Hoels arbeid med skriving. I kurset lærer du om myter om skriving, hvordan tekster kan struktureres, hva du kan gjøre dersom du får skrivesperre og hvordan du kan digitalisere skriveprosessen. 

Målgruppen er studenter, hovedsakelig på bachelornivå, men kurset er relevant for alle som skal skrive akademiske tekster. Kurset kan tas individuelt, eller i forbindelse med undervisning i emner, hvor skriving inngår. Kursansvarlig er dosent Inger Langseth.

Kurset åpner 24. april 2018, og vil være tilgjengelig på digit.ntnu.no.

Planlagte kurs

UNI Digital vurdering

Kurset er under utvikling.

Du kan melde deg på kursene på Læringsportalen

Læringsportalen