NTNU BETA

NTNU BETA

Studenter foran datamaskiner

NTNU BETA har fokus på læringsteknologi og bruk av digitale tjenester i en tidlig utprøving- eller utviklingsfase. Vi samarbeider med IT-avdelingen og andre prosjekter ved NTNU om å initiere og drifte teknologi som er relevant for læring og undervisning ved NTNU. NTNU BETA skal opparbeide brukererfaring som grunnlag for teknologianskaffelser og utviklingsarbeid ved NTNU.

Hva kan NTNU BETA gjøre for deg?

NTNU BETA tilbyr støtte og samarbeid for innovasjon og hjelp til bruk av læringsteknologi og digitale tjenester for ansatte ved NTNU. Ta kontakt med NTNU BETA hvis du trenger:

  • Diskusjon, råd og samarbeid om valg av teknologi og utvikling av prosjekt
  • Kontakt med studenter for prosjektoppgaver i utvikling, utprøving eller evaluering av læringsteknologi
  • Hjelp til installasjon og drift av programvare/tjenester i en utprøvingsfase
  • Mindre utviklingsarbeider som kan utføres som studentjobber

Hva ønsker vi å oppnå?

NTNU BETA har blant annet fokus på følgende teknologier:

  • Responsteknologi som er verktøy og tjenester som kan brukes i organisert undervisning for å skape deltagelse og aktivitet.
  • Vurdering og tilbakemeldingsteknologi som er verktøy og tjenester som kan brukes for å gi studentene bedre tilbakemeldinger underveis enten det er studenter som gir hverandre tilbakemeldinger eller verktøy som kan effektivisere faglærernes arbeid med underveisevalueringer eller tilbakemeldinger.
  • Samarbeids- og kommunikasjonsverktøy som kan understøtte læring som en sosial prosess
  • Teknologi for adaptiv læring hvor innhold og oppgaver tilpasses dynamisk den enkelte student basert på kunnskaps- og ferdighetsnivå
  • Verktøy for utvikling av digitale læringsressurser