Bakgrunn og aktiviteter

Videoprodusent for NTNU Drive / NTNU Multimediesenteret

Universitetslektor i Film- og mediefag, ILU studieåret 2020/21 (20%)

 

Arbeider med videoproduksjon i diverse MOOC-prosjekt på NTNU, samt tilrettelegging for nettkursproduksjon.

Har undervisning i fagdidaktikk i Film og mediefag på PPU-studiet på ILU. 

Tidligere videoprodusent for innovative utdanningsprosjekt, i hovedsak KtDiM (matematikk) og Virtuelle kjemiske rom.

Innimellom arbeider jeg med egne dokumentarprosjekter og annen videoproduksjon gjennom Følge film (www.folgefilm.no)

 

Utdanning:

MFA i billedkunst fra Kunstakademiet i Trondheim (KiT) NTNU,

BFA Kunsthøgskolen i Oslo, avd, kunstakademiet (KHiO) (film, foto, video)

Emner innen mediepsykologi, idéhistorie, filosofi, nordisk (67,5 sp) (NTNU, UiO)