Bakgrunn og aktiviteter

Jeg har ett års engasjement i NTNU Drive, fra februar 2019. 

NTNU DRIVE er organisert som et nettverk og består av ansatte som til daglig jobber med teknologi, pedagogikk, endringsledelse og forskning på utdanningsområdet. Her arbeider jeg spesielt innen området digital kompetanseutvikling. 

Jeg har permisjon fra stilling som seniorrådgiver i Avdeling for utdanningskvalitet, der jeg hadde 50 % av stillingen knyttet til Faggruppe for kvalitetsutvikling og 50 % som leder for Læringssenteret fra april 2017.