Bakgrunn og aktiviteter

Vitenskapelig, faglig og kunstnerisk arbeid

Et utvalg av nyere tidsskriftspublikasjoner, kunstneriske produksjoner, bok, inklusiv bokdeler og rapport-del. Se alle publikasjoner i databasen

Tidsskriftspublikasjoner

Rapport/avhandling

  • Hokstad, Leif Martin; Solbjørg, Ole Kristen. (2006) Evaluering av EVINA-prosjektet. 2006.
  • Solbjørg, Ole Kristen. (2005) IKT i utdanningen ved IVT-fakultetet - Kartlegging og perspektiver fremover. 2005.