Bakgrunn og aktiviteter

Seniorrådgiver, Seksjon for læringsstøtte

Redaktør for tidsskriftet Læring om læring.

Medlem av programkomiteer for LæringsfestivalenWebinarfestivalenNKUL-konferansen og Diku-konferansen for høyere utdanning.

 •  februar 2019 - desember 2020, Universitetslektor i NTNU Drive, en statsing for digitalisering av utdanningsområdet ved NTNU.
 • april 2017 til februar 2019, Leder for Læringssenteret
 • august 2007 - april 2017 rektors stab for utdanning og faggruppe for kvalitetsutvikling med mer, gjennom en rekke omorganiseringer. Noen stikkord:
  • utvikling av system for pedagogisk merittering,
  • utvikling av kvalitetssystem for utdanning,
  • utikling av læringsmiljøundersøkelse, kandidatundersøkelse og arbeidsgiverundersøkelse,
  • NTNU Toppundervisning