Bakgrunn og aktiviteter

Vitenskapelig, faglig og kunstnerisk arbeid

Viser et utvalg av aktivitet. Se alle publikasjoner i databasen

Tidsskriftspublikasjoner

Andre

  • Haugom, Rune; Solbjørg, Ole Kristen; Pettersen, Kristin Ytterstad; Eikaas, Tor Ivar. (2006) A Simulation game for nonlinear control theory education. IFAC Symposium on Advances in Control Education . IFAC; Madrid. 2006-06-21 - 2006-06-23.
  • Foss, Bjarne Anton; Solbjørg, Ole Kristen; Eikaas, Tor I.; Jakobsen, Frank. (2006) Game play in Vocational Training and Engineering Education. 7th IFAC Symposium on Advances in Control Education ; 2006-06-21 - 2006-06-23.
  • Solbjørg, Ole Kristen. (2006) ICT in Quality Assurance at the Norwegian University of Technology and Science. Invited speech . Xiamen University; Xiamen. 2006-12-17 - 2006-12-17.