Bakgrunn og aktiviteter

Universitetslektor, NTNU Drive.

NTNU Drive er organisert som et nettverk og består av ansatte som til daglig jobber med teknologi, pedagogikk, endringsledelse og forskning på utdanningsområdet. Her arbeider jeg spesielt innen området digital kompetanseutvikling. 

Medlem av programkomite for LæringsfestivalenWebinarfestivalen, NKUL-konferansen og Diku-konferansen for høyere utdanning.

Redaktør for tidsskriftet Læring om læring.

Jeg har permisjon fra stilling som seniorrådgiver i Avdeling for utdanningskvalitet: 

  • Leder for Læringssenteret  fra april 2017 til februar 2019
  • Faggruppe for kvalitetsutvikling med stikkord som
    • utvikling av system for pedagogisk merittering,
    • utvikling av kvalitetssystem for utdanning,
    • utikling av læringsmiljøundersøkelse, kandidatundersøkelse og arbeidsgiverundersøkelse,
    • NTNU Toppundervisning

Jeg ble tilsatt som rådgiver i rektors stab for utdanning i 2007.