Strategisk satsing: Design for bærekraft

Institutt for design

Strategisk satsing: Design for bærekraft

Foto av plakat med jordklode og teksten "We don't have time"
We don't have time. Foto: Ida Nilstad Pettersen.

Den strategiske satsingen Design for bærekraft forsker på relasjoner mellom mennesker, natur, teknologier og materielle omgivelser, og endringer i disse. Forskningsaktiviteten skjer innenfor følgende hovedretninger:

  • Design og endring i atferd og praksis
  • Sosiokulturell bærekraft og sosial design og innovasjon 
  • Design for bærekraftig omstilling 

Research activity

Prosjekter

Prosjekter

HolE-LIB 
Developing a Holistic Ecosystem for Sustainable Repurposing and/or Recycling of Lithium-ion Batteries (LIBs) in Norway and EU.

Narrating Sustainability
How sustainability is narrated, contested, understood, and reimagined in literary studies, environmental psychology research, and design.

Rewilding campus - Det grønne Gløs
Connecting people to nature in an urban environment.

SAMAJ
Transdisciplinary Education for a Sustainable Society.

SCORE
Supporting Circular ecOnomy thRough Education.

Tidligere prosjekter

The Medical Home | MINDERMSESSD3C // Co-constructing city futuresCapSEMCirc€uitHug the StreetsENTOWASTETRANS-URBAN-EU-CHINA

Kontakt oss

Kontakt oss

Ønsker du forskningssamarbeid?

Er du en student som ønsker å samarbeide med oss om et prosjekt?

Eller er du interessert i annet samarbeid?

Ta kontakt med oss.


Vil du jobbe hos oss?

Se ledige stillinger på NTNU.


Doktorgradsprosjekter

Doktorgradsprosjekter

Foto av garn som er filtet.
Filting. Foto: Berilsu Tarcan.
  • Saara-Maria Kauppi: Edible insects as novel food.
  • Manisha Rayaprolu: Participatory design processes and renewable energy practices.
  • Berilsu Tarcan: Exploring the Transformation of Making practices in Culture: Felting as a More-than-Human Design Activity.
  • June Kyong Trondsen: Awkwardness, Embarrassment, Guilt & Shame: Exploring narratives about A/E/G/S and their role in design interventions.         
  • Leander Spyridon Pantelatos: Design for Sustainability – user acceptance of repurposed LIBs.
  • Andrea Valladares: Exploring the role of visualization and conversational objects in participatory design for sustainability transitions.

Les mer om nåværende og tidligere doktorgradsprosjekter

Mastergradsprosjekter