Videopresentasjoner smacktop

Videopresentasjoner

Under kan du se noen av CERGs forskere presentere resultater fra sine forskningsprosjekter foran videokamera.

Vi har også en del videopresentasjoner på engelsk. De finner du på den engelske nettsida vår.


Trening er ikke gunstig rett før hjertekirurgi

Trening er ikke gunstig rett før hjertekirurgi

Trening 24 timer før en hjerteoperasjon kan muligens gjøre hjertet mer utsatt for skade under og etter inngrepet. Den lille pilotstudien vår inkluderte 20 pasienter som skulle gjennomgå en bypassoperasjon for å erstatte trange blodårer i hjertet. Halvparten ble tilfeldig plukket ut til å gjennomføre ei treningsøkt med moderat intensitet dagen før operasjonen.

Markører i blodet etter operasjonen viste noen tegn til større skader på hjertet blant de som trente. I tillegg økte treningen aktivering av en signalvei for programmert celledød, mens den reduserte funksjonen til de energiproduserende mitokondriene under operasjonen. Dermed tyder studien på at hjertepasienter ikke bør gjennomføre trening for å beskytte hjertet rett før de skal gjennom en operasjon.

Les hele forskningsartikkelen:
Acute exercise is not cardioprotective and may induce apoptotic signalling in heart surgery: a randomized controlled trial

Tidsskrift: Interactive Cardiovascular and Thoracic Surgery
Publisert 13. februar 2018

Hør studiens ene førsteforfatter Benedikte Smenes fortelle mer utfyllende om studien i CERG-podkasten:

Tilbake til toppen


20 år yngre på 16 uker

20 år yngre på 16 uker

UNIKARD besøkte vårt forskningsprosjekt EX-MET og møtte Frode som ble 20 år yngre etter 16 uker med høyintensitetstrening.

Hjertepasienter kan trygt trene hardt

Hjertepasienter kan trygt trene hardt

Mange lurer på om det er farlig å trene på høy intensitet om man er hjertesyk. Vår forskning viser at det er trygt å ta i selv om man er hjertesyk. Se intervju med mangeårig CERG-forsker Øivind Rognmo hos UNIKARD.

Kan mikroRNA forutsi sykdom?

Kan mikroRNA forutsi sykdom?

Vår forskning viser at mikroRNA-analyser kan forutsi hvilke pasienter som er i faresonen for å utvikle hjerte- og karsykdommer. Finner man ut det, kan man sette i gang forebygging før folk blir syke. Se intervju med vår forsker Anja Bye hos UNIKARD.

Intensiteten på intervalldragene teller

Intensiteten på intervalldragene teller

Hvor høyt du ligger i sonen under intervalldragene under trening påvirker effekten av intervalltreningen. Se UNIKARD sitt intervju med daværende CERG-forsker Trine Moholdt.

Sosiale medier og kontakt

Følg oss i sosiale medier:
  Facebook-logo Twitter-logo Instagram-logo

Send oss en e-post:
cerg-post@mh.ntnu.no

Send oss vanlig post:
NTNU, Fakultet for medisin og helsevitenskap
Institutt for sirkulasjon og bildediagnostikk
Postboks 8905
7491 Trondheim

Besøk oss:
St. Olavs Hospital
Prinsesse Kristinas gt. 3
Akutten og Hjerte-lunge-senteret, 3. etg.
7006 Trondheim