Vil du delta i en av våre studier?

Kan du tenke deg å delta i et forskningsprosjekt? Kanskje trenger du et lite puff for å komme i gang med regelmessig trening?

CERG gjennomfører mange studier, og av og til har vi behov for deltakere. Alle disse studiene blir grundig vurdert av Regional Etisk Komité (REK), og dine rettigheter som forsøksperson vil bli nøye ivaretatt. Selv om deltakelse kan kreve litt tid og anstrengelse av deg, får du mye tilbake. Under kan du lese hvilke studier vi søker deltakere til akkurat nå. Kanskje finner du en som passer for deg?


Nikotin, snus og blodårefunksjon

Påvirkes funksjonen til blodårene av nikotin og andre stoffer fra tobakksprodukter?

Snusboks

Les mer om prosjektet og finn ut om du kan bidra 

Raskt i form med sprintintervaller

Kan friske eldre og pasienter med kols komme i bedre form på bare tre uker?

Sprintintervall-spinning

Les mer om studien, og finn ut om du kan bli med

Diabetes og treningsfrekvens

Hva funker best ved diabetes: korte og hyppige økter, eller lengre og færre økter?

Knytter joggesko, Illustrasjon Diabetes og treningsfrekvens

Les mer om studien, og finn ut om du kan bli med

Trening, diabetes og kjønnsforskjeller

Responderer kvinner og menn med type 2-diabetes forkjellig på trening?

Treningstime, Illustrasjonsfoto Trening, diabetes og kjønnsforskjeller

Les mer om studien, og finn ut om du kan bli med

Personlig AktivitetsIntelligens (PAI) og fysisk form

Gir 100 PAI i uka bedre kondisjon enn å gå 10 000 skritt hver dag?

Mio Slice med PAI 

Les mer om studien

Følg oss på sosiale medier:
  Facebook-logo Twitter-logo Instagram-logo

Send oss en e-post:
E-post-logo cerg-post@mh.ntnu.no

Send oss vanlig post:
NTNU, Fakultet for medisin og helsevitenskap
Institutt for sirkulasjon og bildediagnostikk
Postboks 8905
7491 Trondheim

Besøk oss:
St. Olavs Hospital
Prinsesse Kristinas gt. 3
Akutten og Hjerte-lunge-senteret, 3. etg.
7006 Trondheim