K.G. Jebsen-senter for hjertetrening

Cardiac Exercise Research Group (CERG)

Ved K. G. Jebsen-senter for hjertetrening (CERG) studerer vi effekten av trening som medisin for å behandle hjerte- og livsstilsrelaterte sykdommer. Vårt mål er å finne optimale treningsprogram slik at vanlige mennesker får og bevarer god helse gjennom hele livet.