• Group picture of all employees at CERG. Photo: Berre AS

Cardiac Exercise Research Group (CERG)

– K.G. Jebsen-senter for hjertetrening

Vi studerer effekten av trening som medisin for å behandle hjerte- og livsstilsrelaterte sykdommer, og har som mål å finne optimale treningsprogram slik at vanlige mennesker får og bevarer en god helse gjennom hele livet.

Mer om CERG 

Hvordan gjøre verdens befolkning aktiv nok?

Exercise in Medicine-seminar

14. og 15. desember kommer mange av verdens mest kjente forskere og eksperter innen trening som medisin til Trondheim. Den første dagen skal de snakke om hvordan vi kan gjøre befolkningen mer aktiv, mens trening for hjerne og som behandling etter brystkreft er blant temaene på andre dag av seminaret.


Følg oss på sosiale medier:
    

Send oss en e-post:
 cerg-post@medisin.ntnu.no

Besøk oss:
St. Olavs Hospital
Prinsesse Kristinas gt. 3
Akutten og Hjerte-lunge-senteret, 3. etg.
7006 Trondheim