Cardiac Exercise Research Group (CERG)

Cardiac Exercise Research Group - Geir Mogen

Vi studerer effekten av trening som medisin for å behandle hjerte- og livsstilsrelaterte sykdommer, og har som mål å finne optimale treningsprogram slik at vanlige mennesker får og bevarer en god helse gjennom hele livet. Gruppen består av fremragende forskere, teknikere, leger og lovende forskningstalent fra hele verden. Vi er lokalisert i det fullt integrerte universitetssykehuset St. Olavs Hospital. I 2011 oppnådde CERG den prestisjetunge æren av å bli et K.G. Jebsen – Senter for medisinsk forskning. Gruppen ledes av professor Ulrik Wisløff.

Les mer om våre forskningsprosjekter her!

 


Kontakt oss

Facebook