Cardiac Exercise Research Group - Geir Mogen

Forskning i CERG

Vi studerer effekten av trening som medisin for å behandle hjerte- og livsstilsrelaterte sykdommer. Målet er å finne optimale treningsprogram slik at vanlige mennesker får og bevarer en god helse gjennom hele livet. CERG holder til på universitetssykehuset St. Olavs Hospital i Trondheim, og består av fremragende forskere, teknikere, leger og lovende forskningstalenter fra hele verden. I 2011 oppnådde CERG den prestisjetunge æren av å bli et K.G. Jebsen-senter for medisinsk forskning. Forskningsgruppa ledes av professor Ulrik Wisløff.

CERG har over 50 ansatte og det er høy forskningsaktivitet i gruppa. Vi har både små og store prosjekter, og under kan du lese mer om de aller største studiene våre.

Har du lyst til å være deltaker i en av studiene våre?


SMARTEX-HF

Vi koordinerte SMARTEX-HF-studien, som undersøkte effekten av trening med ulik intensitet og varighet hos 209 pasienter med hjertesvikt. Ni forskningssentre i Europa deltok i studien. Resultatene fra SMARTEX-HF ble publisert tidlig i 2017, og du kan lese en populærvitenskapelig framstilling og tolkning av resultatene her.

SMARTEX logo

MET-EX

MET-EX-studien (Exercise in prevention of metabolic syndrome) sammenligner effekten av 4x4-intervalltrening, 1x4-intervalltrening og trening med moderat intensitet for pasienter som står i fare for å utvikle metabolsk syndrom. Metabolsk syndrom karakteriseres av overvekt, høyt blodsukker, høyt blodtrykk og ugunstig fettstoffprofil i blodet, og gir kraftig økt risiko for hjerte- og karsykdom. Studien koordineres av vår forsker Arnt Erik Tjønna og inkluderer forskningssentre fra hele verden. Ett av målene med MET-EX er å finne ut hvor lite trening man kan slippe unna med for å oppnå gode helsegevinster.

VO2max

Følg oss på sosiale medier:
    

Send oss en e-post:
 cerg-post@medisin.ntnu.no

Send oss vanlig post:
NTNU, Fakultet for medisin og helsevitenskap
Institutt for sirkulasjon og bildediagnostikk
Postboks 8905
7491 Trondheim

Besøk oss:
St. Olavs Hospital
Prinsesse Kristinas gt. 3
Akutten og Hjerte-lunge-senteret, 3. etg.
7006 Trondheim