Toppbanner CERG

Om CERG

Om CERG (Cardiac Exercise Research Group)

Cardiac Exercise Research Group (CERG) er ei forskningsgruppe ved NTNU i Trondheim. Målet med forskningen vår er å finne ut hvilke nøkkelmekanismer som gjør at trening er så gunstig for hjertet, både med tanke på å forebygge og behandle hjerte- og karsykdom. Vi ønsker å utvikle optimale treningsprogram slik at vanlige mennesker får og bevarer en god helse gjennom hele livet.

CERG ledes av professor Ulrik Wisløff, og har prosjekter innen alt fra grunnforskning med forsøksdyr til klinisk forskning med mennesker som deltakere. CERG ble etablert i januar 2008, finansiert av Norges forskningsråd, Hjerte- og karrådet i Nasjonalforeningen for folkehelsen, St. Olavs hospital og NTNU. Fra 2011 til 2018 hadde vi æren av å være et K. G. Jebsen-senter for medisinsk forskning.

Forskningsgruppa holder til på universitetssykehuset St. Olavs Hospital, og består av fremragende forskere, teknikere, leger og lovende forskningstalenter fra hele verden. Vi har over 50 ansatte og det er høy forskningsaktivitet i gruppa.

Les om våre forskningsprosjekter

Les om våre nyeste forskningsartikler

Har du lyst til å være deltaker i en av studiene våre?


Sosiale medier og kontakt

Følg oss i sosiale medier:
  Facebook-logo Twitter-logo Instagram-logo

Send oss en e-post:
cerg-post@mh.ntnu.no

Send oss vanlig post:
NTNU, Fakultet for medisin og helsevitenskap
Institutt for sirkulasjon og bildediagnostikk
Postboks 8905
7491 Trondheim

Besøk oss:
St. Olavs Hospital
Prinsesse Kristinas gt. 3
Akutten og Hjerte-lunge-senteret, 3. etg.
7006 Trondheim

CERG logo