Vitenskapsmuseet skal moderniseres

  • Vitenskapsmuseet fasade

NTNU Vitenskapsmuseet skal moderniseres

NTNU Vitenskapsmuseet skal moderniseres

NTNU Vitenskapsmuseet, som ligger på Kalvskinnet i Trondheim sentrum, skal få nye arealer til formidling, utstilling og magasiner. Dette innebærer ombygging av eksisterende arealer og nybygg. Ombygging av magasiner inngår som del av prosjektet Campussamling. Finansiering av utstillingsarealer er foreslått i NTNUs investeringsplan, som vedtas i NTNUs styre mars 2022.

NTNU Vitenskapsmuseets nettside

Hvem er vi?

Funksjonsbeskrivelse for Vitenskapsmuseet

Funksjonsbeskrivelse for Vitenskapsmuseet

En arbeidsgruppe utarbeidet i 2019 en funksjonsbeskrivelse for Vitenskapsmuseet. Funksjonsbeskrivelsen inneholder en ønsket arealløsning for magasin, utstillingsarealer og mottak og er utgangspunkt for det videre arbeidet med fornyelsen / moderniseringen av museet.