Vitenskapsmuseet moderniseres

Vitenskapsmuseet moderniseres

Vitenskapsmuseet skal få nye arealer til formidling, utstilling og magasiner. Moderniseringen vil innebære ombygging av eksisterende arealer, og mulig også nybygg.

Regjeringen besluttet 19.1.2018 konsept for samling av campus NTNU, med foreløpige anslåtte kostnader på rundt ni milliarder kroner. I tillegg til det tidligere regjeringsvedtaket på at NTNU skal samles rundt Gløshaugen, og at ny fremtidig campus i hovedsak skal bygges ut vest for dagens bygningsmasse, besluttet de nå et konseptvalg og arealrammer for campus NTNU som innebærer at Staten skal finansiere nybygg på 92 000 kvadratmeter brutto og ombygging av 45 000 kvadratmeter brutto av eksisterende arealer på NTNU. Konseptet inkluderer også magasinene til Vitenskapsmuseet (fra regjeringsvedtaket 19.1.2018):  

Konseptet innebærer også ombygging for magasinlokalene til Vitenskapsmuseet...Campusalternativet er noe nedskalert sammenliknet med hva fagmiljøene tilrår. Blant annet er økte arealer for fremtidig studentvekst redusert og utstillingsarealer for Vitenskapsmuseet tatt ut.

NTNU vil gjøre sitt ytterste for å finansiere arealer for utstilling innen ordinære rammer.

Les mer: Regjeringsvedtaket i sin helhet