Campusutvikling i Gjøvik

Campusutvikling i Gjøvik

Campus i Gjøvik har utviklet seg til å bli et nasjonalt og internasjonalt senter for utdanning og forskning innen informasjons- og cybersikkerhet, bærekraftige produkter og vareproduksjon samt morgendagens helse- og omsorgstjenester.

Sammen med Fagskolen Innlandet, Sit barnehage, Gjøvik internasjonale skole, Karriere Oppland, Mustad og EAB utgjør NTNU kjernen i Campus Gjøvik.

Campusutviklingen i Gjøvik skal styrke samspillet mellom byliv og campus, samt styrke campus sin stedskvalitet. Det er utviklet en helhetlig campusplan som skal legge til rette for gode og helhetlige løsninger for bygg, uteområder, logistikk og offentlig transport, gående, syklende og parkering. Campusplanen skal etablere robuste og fleksible rammer som sikrer at den kan være operativ og funksjonell over lang tid.