Bakgrunn og aktiviteter

Forskning/Undervisning

Jeg jobber som førsteamanuensis i miljøtoksikologi ved NTNU (Trondheim) og jeg leder ENVITOX gruppen. Jeg underviser kurs i det internasjonale Master programmet "Environmental Toxicology and Chemistry" ved NTNU. Videre bidrar jeg i kurs forurensningsbiologi i tredje Bachelor i biologi Programmet og i bachelorstudium Økotoksikologi og miljøressurser.

Min forskning er orientert mot samspillet av forurensning med artsspesifikke økologi, naturlige stressfaktorer og effekter på hormoner, atferd og reproduksjon. Mer info finnes på Bird Ecotoxicology websida (se lenk på siden).

Jeg leder et prosjekt "NewRaptor", delfinansiert av det norske forskningsrådet og NTNU ("fellesløfte"), som fokuserer på eksponering og effekter av nye flammehemmere i rovfugler. I tillegg driver jeg med immunotoxisitet forksning på sjøfugl og effekter av forurensning på populasjoner i daphnia.

Jeg er inkludert i "stjerneprogrammet" fra NTNU (mer informasjon finnes http://www.ntnu.no/forskning/stjerneprogrammet) som betyr at jeg får støtte til å fokusere mer på forskning.

 

Bakgrunn

Etter fullføring av min Master i biologi i juli 2003, startet jeg min forskningskarriere som stipendiat ved Institutt for biologi ved Universitetet i Antwerpen (Belgia) under oppsyn av professor Marcel Eens og professor Adrian Covaci. For min PhD undersøkte jeg forurensningen av det belgiske miljøet med organiske miljøgifter, ved bruk av forskjellige fuglearter. For første gang ble det undersøkt om organiske miljøgifter kan kvantifiseres i fuglefjær. Fjær av rovfugler ble bekreftet å være nyttig som en destruktiv biomonitoring verktøy for forurensning med organiske miljøgifter. Konsentrasjoner av de fleste organiske miljøgifter kan kvantifiseres i én enkelt hale fjær og disse konsentrasjonene var relatert til nivåene i de interne vev av fuglene. Dette innebærer at konsentrasjonene i fjær kan gi informasjon om nivåene i fuglens kropp og kan forutse mulige negative effekter.

Etter min Doctor grad i naturvitenskap i 2008, startet jeg en post doc ved Universitet Antwerpen. Jeg begynte også å fokusere på perfluorerte forbindelser (PFK) og interaksjoner av forurensning og økologi i rovfuglene. Jeg har vært en offisiell partner i et internasjonalt prosjekt (RAPTOR 2015 -januar 2008 – desember 2011) med hensyn til virkningen av organiske miljøgifter, naturlig stress og klimaendringer på overlevelsen av rovfugler i norske økosystemer (Norsk institutt for naturforskning, Polar Miljøsenteret, Tromsø, Norge). Innenfor dette prosjektet, var jeg co-veileder av en doktorgradsstudent, Igor Eulaers, som skal disputeres oktober 2014. I min post doc periode, fikk jeg også en Yggdrasil mobilitetsstipend via det norske forskningsrådet, som tillatt et forskningsopphold ved norsk institutt for luftforskning (NILU) i Tromsø, i løpet av mai-juni 2010. I tillegg var jeg opptatt med flere sideprosjekter, inkludert målingen av miljøgifter i isbjørn hår, organiseringen av Dioksin 2011-konferansen i Brussel (Belgia) og å bidra til et kapittel om "POPs i det urbane miljøet" i boken Environmental Forensics of POPs (eds Court Sandau og Gwen O'Sullivan) .

Vitenskapelig, faglig og kunstnerisk arbeid

Et utvalg av nyere tidsskriftspublikasjoner, kunstneriske produksjoner, bok, inklusiv bokdeler og rapport-del. Se alle publikasjoner i databasen

Tidsskriftspublikasjoner