Bakgrunn og aktiviteter

Fagfelt/Arbeidsområde:

Jeg er professor i akvakultur, med spesialintersse inn mot økologiske interaksjoner i havbruk. Dette gjelder tema innen sjøbasert akvakultur, dyrking av makroalger, bruk av mikroalger i akvakultur, nye marine fôrressurser og integrert havbruk (IMTA). Jeg har tidligere jobbet med dyrking av planktonorganismer, yngelprodukajon av marine fiskearter og skjelldyrking.

Jeg har Dr. grad fra NTNU ("Nutritional effects of algae in first-feeding of marine fish larvae”), og har jobbet i ulike possisjoner i SINTEF fram til jeg startet som professor ved institutt for biologi i 2014.

 

Undervisning:

 • Kursansvarlig for BI2065 Akvakultur og BI3067 Akvakultur økologi. Underviser i BI3066 Marin yngelproduksjon og TMR4137 Bærekraftig sjømatprosuksjon
 • Veileder for masterstudenter (26 MSc studenter pr. mai 2019)
 • Veileder for 8 PhD studenter (pr. mai 2019)
 • Sensor for en rekke MSc og PhD studenter ved NTNU, NMBU og UiB

 

Komiter og arrangementer:

 • Program Chair for Aquaculture Europe (EAS) og World Aquaculture (WAS) konferanser (2007, 2009, 2018)
 • Medlem av ledergruppe for NTNU Oceans
 • Arrangør av flere nettverksmøter og lokale vitenskapelige møter 

 

Prosjektaktivitet (etter 2015):

 • 2018-2021: "POLYCHAETE - Cultivation of Polychaeta as raw material for feed". Funded by the Research Council of Norway (280836)
 • 2017-2020: "Mind-P - Nutrients in a Circular Bioeconomy: Barriers and Opportunities for Mineral Phosphorus Independence in Norway". Funded by the Research Council of Norway (268338/E50)
 • 2015-2020: NTNU Pilot PhD program “Environmental interactions of seabased aquaculture”. Funded by NTNU, and Aquaculture industry
 • 2015-2018: "Micro-Feed ‐ Microbial raw materials as source for protein and EPA and DHA for use in aquafeed”. Funded by the ERANET COFASP (248355/E40)
 • 2014-2017: "SUSAQUA‐BRAZIL ‐ Marine aquaculture as a sustainable green industry in Brazil". Funded by the Research Council of Norway (237049/H30)

Vitenskapelig, faglig og kunstnerisk arbeid

Et utvalg av nyere tidsskriftspublikasjoner, kunstneriske produksjoner, bok, inklusiv bokdeler og rapport-del. Se alle publikasjoner i databasen

Tidsskriftspublikasjoner