Hans Jakob Jakobsen

Administrativ leder Institutt for biologi
73596288 90555286
Høgskoleringen 5, Realfagbygget * D1-125

Bakgrunn og aktiviteter

  • Personalansvar for teknisk-/administrativt ansatte
  • Overordnet økonomiarbeid (budsjett, regnskap, rappportering)
  • Ressursforvaltning
  • HR og HMS-arbeid
  • Arealansvarlig
  • Medlem i ledergruppen