Om instituttet

Institutt for biologi

Om instituttet

To studenter ser på en PC-skjerm. Foto.

Det er et stort behov for mer kunnskap om naturens mangfold, sammenhenger og mekanismer for å kunne forstå livet på jorden. Institutt for biologi bidrar med forskning og undervisning for å øke vår kunnskap om naturen på alle nivå, fra gener til økosystemer.

Vi prioriterer globale utfordringer innen: klima, biodiversitet, forurensing og bærekraftig naturressurs-utnyttelse.

Kontakt og ledelse

Strategi 2018 – 2025