Bakgrunn og aktiviteter

Jeg ble ansatt som Førsteamanuensis i populasjonsgenetikk ved Institutt for biologi i 2014, og fikk opprykk til Professor i 2017. I forskninga mi fokuserer jeg på problemstillinger i skjæringspunktet mellom genetikk, evolusjon, økologi og bevaringsbiologi.

Hovedsakelig bruker jeg bestander av gråspurv langs kysten av Helgeland som studiesystem. Jeg er også involvert i andre forskningsprosjekter der vi studerer blant annet fjellrev i Skandinavia (med Dr. Nina Eide, Dr. Øystein Flagstad og Dr. Ingerid Hagen på NINA), vånd på Helgelandskysten (med Prof. Stuart Piertney, Aberdeen University), sebrafisk på lab (med Førsteam. Fredrik Jutfelt, NTNU), og tangkutling (med Prof. Trond Amundsen).

Jeg ble ferdig med doktorgraden i 2002. Den hadde tittelen "Causes and consequences of individual variation in fitness-related traits in house sparrows". Under arbeidet med doktorgraden tilbragte jeg 1,5 år ved Institutt for Evolusjonsbiologi, Uppsala Universitet. I 2003 og 2004 hadde jeg en Post.doc.-stilling i bevaringsbiologi ved Institutt for biologi. 2005-2008 var jeg ansatt som forsker på Storforsk-prosjektet "Population genetics in an ecological context", og oppholdt meg da flere måneder ved Department of Animal and Plant Sciences, University of Sheffield. Perioden 2009-2012 var jeg prosjektleder på mitt eget prosjekt "The genetic basis of response to selection in natural populations – insight from state-of-the-art genomics analyses".

Jeg var også prosjektleder på prosjektet "The effect of population size on short-term rates of evolution in natural populations" som ble finansieres av Norges Forskningsråd. Prosjektet var tilknytta Senter for Biodiversitetsdynamikk (CBD) ved NTNU, og hadde finansiering fra 2013 til 2015.

I forbindelse med disse prosjektetene har vi sekvensert gråspurvens arvemateriale (genom) i samarbeid med forskningsgruppene til Glenn Peter Sætre, UiO, og Sigbjørn Lien, Norges miljø- og biovitenskapelige universitet. Vi bruker dessuten state-of-the-art genomiske teknikker som high density SNP-genotyping og genom-resekvensering til å belyse problemstillingene våre. Mye av dette arbeidet gjør jeg i samarbeid med Førsteamanuensis Arild Husby (CBD og Uppsala University). For avansert statistisk modellering og -analyser samarbeider vi med Førsteam. Stefanie Muff, Professor Ingelin Steinsland og Professor Jarle Tufto ved Institutt for matematiske fag, NTNU.

Jeg underviser i følgende fag:

 • BI1001: Celle og molekylærbiolgi
 • BI2017: Genetikk og evolusjon 1
 • BI2080: Global change biology
 • BI3082: Biodiversitet og bevaringsbiologi 2
 • BI3083: Evolusjonær og økologisk genetikk

Disse personene er for tida tilknytta forskningsgruppa mi:

Postdocs/forskere:

 • Alina Niskanen (postdoc)
 • Bernt Rønning (forsker/senioringeniør)

PhD-stipendiater:

 • Lars Rød-Eriksen (med Nina Eide, NINA, Siw Killengreen, UiT, og Ivar Herfindal, NTNU)
 • Dilan Saatoglu
 • Sindre Sommerli (med Bernt-Erik Sæther)
 • Michael P. Pedersen (med Thor Harald Ringsby)
 • Sarah Lundregan
 • Ådne M. Nafstad
 • Isabelle Russell (med Veerle Jaspers)

Masterstudenter:

 • Evelyn Fetterplace
 • Ragnhild Thorseth Grevskott
 • Lukas Tietgen
 • Hamish Burnett
 • Sophie Muller
 • Attila Samu
 • Thorbjørn Lundin (med Jonathan Wright og Yimen Araya-Ajoy)
 • Simen Lilleng (med Jonathan Wright og Yimen Araya-Ajoy)
 • Silje Langsrud
 • Nina Østby (med Bernt-Erik Sæther, Henrik Pärn og Mike Martin)

Det er flere ledige masteroppgaver tilknytta prosjekter jeg er involvert i. Ta gjerne kontakt dersom du er interessert!

Vitenskapelig, faglig og kunstnerisk arbeid

Viser et utvalg av aktivitet. Se alle publikasjoner i databasen

Tidsskriftspublikasjoner

Bøker

 • Sviland, Maria; Jensen, Henrik; Moe, Børge; Borg, Åsa. (2007) Gråspurv, farskap og forskningsmetoder. 2007. ISBN 978-82-7923-052-6.

Del av bok/rapport

 • Jensen, Henrik; Szulkin, Marta; Slate, Jon. (2014) Molecular quantitative genetics. Quantitative Genetics in the Wild.

Rapport/avhandling

 • Jensen, Henrik. (2002) Causes and consequences of individual variation in fitness-related traits in house sparrows. 2002.
 • Jensen, Henrik. (1998) Diet composition parental energy-provisioning in a pelagic seabird, the Antarctic petrel Thalassoica antartica. 1998.