Bakgrunn og aktiviteter

Audiologi (hørsel)

Pedagogikk

Masterstudent Helsevitenskap