course-details-portlet

HAUD3120 - Audiologi - valgfritt campus emne 1

Om emnet

Det tilbys ikke lenger undervisning i emnet.

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Hjemmeeksamen
Karakter: Bokstavkarakterer

Vurdering Vekting Varighet Delkarakter Hjelpemidler
Hjemmeeksamen 100/100 A

Faglig innhold

Faglig innhold vil foreligge på Blackboard og i egen fagspesifikk beskrivelse

Læringsutbytte

Kunnskaper

 • Studenten har fordypet kunnskap i audiologi i aktuell fagprofil.

Ferdigheter

 • Studenten kan anvende fordypet kunnskap i audiologi i aktuell fagprofil.

Generell kompetanse

 • Studenten kan utøve kunnskapsbasert praksis med respekt for kompleksiteten i fagområdet

Læringsformer og aktiviteter

Studie gjennomføres på campus i Trondheim.

Informasjon om læringsformer og aktiviteter vil foreligge på Blackboard og i egen fagspesifikk beskrivelse.

Følgende moduler finnes ved Studie Program for Audiologi, under forutsetning om at de gjennomføres i dette studieåret:

 • Campus: Hørselsmålinger
 • Campus: Universell utforming for hørsel og tale
 • Campus: Tinnitusbehandling i vanlig klinikk
 • Campus: Eget valgt tema
 • Campus: Hørsel og eldre

Obligatoriske aktiviteter

 • Oppmøte til undervisning 80%
 • Flervalgstester nærmere beskrevet på Blackboard
 • Innleveringer og laboratorieøvelser nærmere beskrevet på Blackboard
 • Framlegg, nærmere beskrevet på Blackboard

Mer om vurdering

Emnet vurderes med hjemmeeksamen. Eksamensoppgaven gjøres kjent ved emnestart.

For at studenten kan levere hjemmeeksamen må arbeidskrav som inngår i aktuell modul være vurdert som godkjent:

 • Obligatorisk tilstedeværelse på undervisning.
 • Flervalgstester
 • Innleveringer og laboratorieøvelser
 • Fremlegg

Utsatt hjemmeeksamen avvikles for studenter med gyldig fravær eller resultat "Ikke bestått".

Studenter som ikke får godkjent obligatorisk arbeidskrav ved første gangs innlevering gis mulighet til å levere/gjennomføre en gang til før den aktuelle eksamen. Studenter som ikke får godkjent det obligatoriske arbeidskravet ved første eller andre gangs innlevering får ikke anledning til å fremstille seg til eksamen i emnet. Det er obligatorisk tilstedeværelse. Det vil si at fravær over 20 % vil resultere til at studenten ikke får levere eksamen.

Spesielle vilkår

Krever opptak til studieprogram:
Audiologi (HSGAUB)

Forkunnskapskrav

Alle studieemner i bachelorutdanningens to første år må være bestått, dvs. HAUD1002, HAUD1003, HAUD101P, HAUD2002, HAUD2003 og HAUD201P. Alternativt må tidligere 2-årig audiografutdanning være fullført og bestått.

Kursmateriell

Kursmateriell vil foreligge på Blackboard

Studiepoengreduksjon

Emnekode Reduksjon Fra Til
AUT2301 3.0 HØST 2021
Flere sider om emnet

Ingen

Fakta om emnet

Versjon: A
Studiepoeng:  10.0 SP
Studienivå: Tredjeårsemner, nivå III

Undervisning

Ingen

Undervisningsspråk: Norsk

Sted: Trondheim

Fagområde(r)
 • Audiologi
 • Helse- og sosialfag
Kontaktinformasjon

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Hjemmeeksamen

Termin Statuskode Vurdering Vekting Hjelpemidler Dato Tid Eksamens- system Rom *
Høst ORD Hjemme-eksamen 100/100 A

Utlevering
13.10.2023

Innlevering
20.10.2023


09:00


15:00

INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
 • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato. Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.
Eksamensinfo

For mer info om oppmelding til og gjennomføring av eksamen, se "Innsida - Eksamen"

Mer om eksamen ved NTNU