course-details-portlet

HAUD3003 - Yrkesforberedende emne

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Øvinger
Karakter: Bestått/Ikke bestått

Vurderingsform Vekting Varighet Hjelpemidler Delkarakter
Øving 100/100 ALLE

Faglig innhold

- Arbeidslivets krav og forventninger
- Møte med personer i sårbare situasjoner
- Dokumentasjonskunnskap
- Innovasjon og entreprenørskap i offentlig og privat virksomhet
- Tverrprofesjonell samhandling
- Vedlikeholde basisferdigheter i klinisk audiologi

Læringsutbytte

Kunnskaper
- Studenten kjenner til arbeidslivets krav og forventninger
- Studenten kan dokumentere observasjoner, funn og refleksjoner inkl. egen utvikling
- Studenten er kjent med innovasjons- og entreprenørskapsprosesser

Ferdigheter
- Studenten har klinisk anvendbare basisferdigheter i klinisk audiologi
- Studenten har ferdigheter i tverrprofesjonell samhandling

Generell kompetanse
- Studenten kan møte kolleger og pasienter/klienter med gjennomtenkte holdninger og god atferd

Læringsformer og aktiviteter

- Forelesninger
- Gruppearbeid
- Selvstudium

Obligatoriske aktiviteter

  • Tverrfaglig kartlegging
  • Arbeidskrav: gruppeoppgave
  • Arbeidskrav: TverrSam

Mer om vurdering

Eksamen i emnet er hjemmeeksamen som vurderes til bestått/ikke bestått. Rapporten skal gjelde utredning og rehabilitering av en profesjonell pasient.

Obligatorisk arbeidskrav:
- Arbeidskrav: gruppeoppgave
- Arbeidskrav: TverrSam inkludert alle krav dette inkluderer. Mer informasjon vil publiseres på læringsplattformen.

Alle arbeidskrav må være vurdert til godkjent før studenten kan levere hjemmeeksamen.

Spesielle vilkår

Vurderingsmelding krever godkjent undervisningsmelding samme semester. Obligatorisk aktivitet fra tidligere semester kan godkjennes av instituttet.

Krever opptak til studieprogram:
Audiologi (audiograf) (HSGAUB)

Forkunnskapskrav

Alle studieemner i bachelorutdanningens to første år må være bestått, dvs. HAUD1002, HAUD1003, HAUD101P, HAUD2002 og HAUD201P. Alternativt må tidligere 2-årig audiografutdanning være fullført og bestått.

Emnet har studierettskrav, det betyr at emnet er forbeholdt studenter som er tatt opp til studiet Bachelor i audiologi ved NTNU

Kursmateriell

Publiseres i blackboard.

Flere sider om emnet

Ingen

Fakta om emnet

Versjon: A
Studiepoeng:  10.0 SP
Studienivå: Tredjeårsemner, nivå III

Undervisning

Termin nr.: 1
Undervises:  HØST 2020

Termin nr.: 2
Undervises:  VÅR 2021

Undervisningsspråk: Norsk

Sted: Trondheim

Fagområde(r)
  • Audiologi
  • Helse- og sosialfag

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Øvinger

Termin Statuskode Vurderings-form Vekting Hjelpemidler Dato Tid Digital eksamen Rom *
Vår ORD Øving 100/100 ALLE

Utlevering 19.04.2021

Innlevering 28.05.2021

Utlevering 10:00

Innlevering 10:00

INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
Sommer UTS Øving 100/100 ALLE INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato. Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.
Eksamensinfo

For mer info om oppmelding til og gjennomføring av eksamen, se "Innsida - Eksamen"

Mer om eksamen ved NTNU