course-details-portlet

HAUD3003 - Yrkesforberedende emne

Om emnet

Det tilbys ikke lenger undervisning i emnet.

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Øvinger
Karakter: Bestått/ Ikke bestått

Vurdering Vekting Varighet Delkarakter Hjelpemidler
Øvinger 100/100 A

Faglig innhold

 • Arbeidslivets krav og forventninger
 • Møte med personer i sårbare situasjoner
 • Dokumentasjonskunnskap
 • Innovasjon og entreprenørskap i offentlig og privat virksomhet
 • Tverrprofesjonell samhandling
 • Vedlikeholde basisferdigheter i klinisk audiologi

Læringsutbytte

Kunnskaper

 • Studenten kjenner til arbeidslivets krav og forventninger.
 • Studenten kan dokumentere observasjoner, funn og refleksjoner inkl. egen utvikling.
 • Studenten er kjent med innovasjons- og entreprenørskapsprosesser.

Ferdigheter

 • Studenten har klinisk anvendbare basisferdigheter i klinisk audiologi.
 • Studenten har ferdigheter i tverrprofesjonell samhandling.

Generell kompetanse

 • Studenten kan møte kolleger og pasienter/klienter med gjennomtenkte holdninger og god atferd

Læringsformer og aktiviteter

 • Forelesninger
 • Gruppearbeid
 • Selvstudium

Obligatoriske aktiviteter

 • Tverrfaglig kartlegging
 • Arbeidskrav: gruppeoppgave
 • Arbeidskrav: TverrSam

Mer om vurdering

Eksamen i emnet er hjemmeeksamen som vurderes til bestått/ikke bestått. Rapporten skal gjelde utredning og rehabilitering av en profesjonell pasient.

Obligatorisk arbeidskrav:

 • Arbeidskrav: gruppeoppgave
 • Arbeidskrav: indiviuell skriftlig oppgave
 • Arbeidskrav: TverrSam inkludert alle krav dette inkluderer.

Mer informasjon vil publiseres på læringsplattformen. Alle arbeidskrav må være vurdert til godkjent før studenten kan levere hjemmeeksamen.

Spesielle vilkår

Krever opptak til studieprogram:
Audiologi (audiograf) (HSGAUB)

Forkunnskapskrav

Alle emner i bachelorutdanningens to første år må være bestått, dvs. HAUD1002, HAUD1003, HAUD101P, HAUD2002 og HAUD201P. Alternativt må tidligere 2-årig audiografutdanning være fullført og bestått. Emnet har studierettskrav, det betyr at emnet er forbeholdt studenter som er tatt opp til studiet Bachelor i audiologi ved NTNU

Kursmateriell

Publiseres i blackboard.

Studiepoengreduksjon

Emnekode Reduksjon Fra Til
AUT2300 3.0 HØST 2021
Flere sider om emnet

Ingen

Fakta om emnet

Versjon: A
Studiepoeng:  10.0 SP
Studienivå: Tredjeårsemner, nivå III

Undervisning

Undervisningsspråk: Norsk

Sted: Trondheim

Fagområde(r)
 • Audiologi
 • Helse- og sosialfag

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Øvinger

Termin Statuskode Vurdering Vekting Hjelpemidler Dato Tid Eksamens- system Rom *
Høst UTS Øvinger 100/100 A INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
Vår ORD Øvinger 100/100 A INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
 • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato. Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.
Eksamensinfo

For mer info om oppmelding til og gjennomføring av eksamen, se "Innsida - Eksamen"

Mer om eksamen ved NTNU