course-details-portlet

HAUD3122 - Audiologi - valgfritt campus emne 2

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Oppgave
Karakter: Bokstavkarakterer

Vurderingsform Vekting Varighet Hjelpemidler Delkarakter
Hjemmeeksamen 100/100 ALLE

Faglig innhold

Faglig innhold vil foreligge på Blackboard og i egen fagspesifikk beskrivelse

Læringsutbytte

Kunnskaper
- Studenten har fordypet kunnskap i audiologi i aktuell fagprofil

Ferdigheter
- Studenten kan anvende fordypet kunnskap i audiologi i aktuell fagprofil

Generell kompetanse
- Studenten kan utøve kunnskapsbasert praksis med respekt for kompleksiteten i fagområdet

Læringsformer og aktiviteter

Studiegjennomføres på campus i Trondheim.

Informasjon om læringsformer og aktiviteter vil foreligge på Blackboard og i egen fagspesifikk beskrivelse.

Følgende moduler finnes ved Studie Program for Audiologi, forutsetning om at de gjennomføres i dette studieåret:
- Campus: Hørselsmålinger
- Campus: Universell utforming for hørsel og tale
- Campus: Tinnitusbehandling i vanlig klinikk
- Campus: Eget valgt tema
- Campus: Hørsel og eldre

Obligatoriske aktiviteter

  • Oppmøte til undervisning 80%
  • Flervalgstester nærmere beskrevet på Blackboard
  • Innleveringer og laboratorieøvelser nærmere beskrevet på Blackboard
  • Framlegg, nærmere beskrevet på Blackboard

Mer om vurdering

Emnet vurderes med hjemmeeksamen. Eksamensoppgaven gjøres kjent ved emnestart.

For at studenten kan levere hjemmeeksamen må arbeidskrav som inngår i aktuell modul være vurdert som godkjent:
- Obligatorisk tilstedeværelse på undervisning.
- Flervalgstester
- Innleveringer og laboratorieøvelser
- Fremlegg

Utsatt hjemmeeksamen avvikles for studenter med gyldig fravær eller resultat "Ikke bestått".

Studenter som ikke får godkjent obligatorisk arbeidskrav ved første gangs innlevering gis mulighet til å levere/gjennomføre en gang til før den aktuelle eksamen. Studenter som ikke får godkjent det obligatoriske arbeidskravet ved første eller andre gangs innlevering får ikke anledning til å fremstille seg til eksamen i emnet. Det er obligatorisk tilstedeværelse. Det vil si at fravær over 20 % vil resultere til at studenten ikke får levere eksamen.

Spesielle vilkår

Vurderingsmelding krever godkjent undervisningsmelding samme semester. Obligatorisk aktivitet fra tidligere semester kan godkjennes av instituttet.

Krever opptak til studieprogram:
Audiologi (audiograf) (HSGAUB)
Enkeltemner audiografutdanning (HSAUEMNER)

Forkunnskapskrav

Alle studieemner i bachelorutdanningens to første år må være bestått, dvs. HAUD1002, HAUD1003, HAUD101P, HAUD2002, HAUD2003 og HAUD201P. Alternativt må tidligere 2- årig audiografutdanning være fullført og bestått.

Kursmateriell

Kursmateriell vil foreligge på Blackboard

Flere sider om emnet

Ingen

Fakta om emnet

Versjon: A
Studiepoeng:  10.0 SP
Studienivå: Tredjeårsemner, nivå III

Undervisning

Termin nr.: 1
Undervises:  HØST 2020

Undervisningsspråk: Norsk

Sted: Trondheim

Fagområde(r)
  • Audiologi
  • Helse- og sosialfag

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Oppgave

Termin Statuskode Vurderings-form Vekting Hjelpemidler Dato Tid Digital eksamen Rom *
Høst ORD Hjemme-eksamen 100/100 ALLE

Utlevering 20.11.2020

Innlevering 27.11.2020

Utlevering 11:00

Innlevering 10:00

INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
Vår UTS Hjemme-eksamen 100/100 ALLE INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato. Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.
Eksamensinfo

For mer info om oppmelding til og gjennomføring av eksamen, se "Innsida - Eksamen"

Mer om eksamen ved NTNU