course-details-portlet

HAUD3112 - Fordypningsemne i Barneaudiologi

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Skriftlig eksamen
Karakter: Bestått/Ikke bestått

Vurderingsform Vekting Varighet Hjelpemidler Delkarakter
Skriftlig eksamen 1/2 KALKULATOR
Skriftlig eksamen 1/2 KALKULATOR

Faglig innhold

Se kursplan Australia

Læringsutbytte

Se kursplan Australia

Læringsformer og aktiviteter

Emnet gjennomføres i samarbeid med Flinders University i Australia. Undervisningen er på Flinders University, mens eksamen avvikles ved NTNU i Trondheim.

Mer om vurdering

Vurdering i emnet er todelt:
- Written Exam (15 min lesetid + 210 min skrivetid) med enkel kalkulator som hjelpemiddel. Vurderingsdelen vektes 50 % av samlet resultat i emnet.
- Progressive disclosure exam (max. 105 minutt) med enkel kalkulator som hjelpemiddel. Vurderingsdelen vektes 50 % av samlet resultat i emnet.

Eksamensoppgaver i emnet er fra Flinders University.

Alle vurderingsdeler må vurderes til bestått for at eksamenen som helhet vurderes til bestått. Ved ikke bestått/forbedring av deleksamen er det kun nødvendig å ta eksamen i den ønskede vurderingsdelen. Det gis mulighet for forbedring av karakter per vurderingsdel. Det er klageadgang for hver enkelt deleksamen.

Spesielle vilkår

Krever opptak til studieprogram:
Audiologi (audiograf) (HSGAUB)

Forkunnskapskrav

Emnet har studierettskrav, dvs. at for å gjennomføre emnet må studenten ha studierett ved Bachelor i audiologi i Trondheim.

Studenten må ha fullført og bestått de 3 første semester i bachelorutdanningen.

Studenten må ha engelskkarakter 4, eller bedre, fra videregående. (Engelskkrav fra Flinders University).

Studenten må ha snittkarakter C, eller bedre, fra studiets tidligere gjennomførte eksamener.

Utvelgelse av studenter baseres i tillegg på intervju på engelsk, der studentens motivasjon og egenhet blir vektlagt.

Kursmateriell

Se kursplan Australia

Studiepoengreduksjon

Emnekode Reduksjon Fra Til
3GAUSP1U 20.0 01.08.2012
Flere sider om emnet

Ingen

Fakta om emnet

Versjon: A
Studiepoeng:  30.0 SP
Studienivå: Tredjeårsemner, nivå III

Undervisning

Termin nr.: 1
Undervises:  HØST 2020

Undervisningsspråk: Engelsk

Sted: Trondheim

Fagområde(r)
  • Audiologi
  • Helse- og sosialfag

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Skriftlig eksamen

Termin Statuskode Vurderings-form Vekting Hjelpemidler Dato Tid Digital eksamen Rom *
Høst ORD Skriftlig eksamen 1/2 KALKULATOR 04.12.2020 09:00 INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
Høst ORD Skriftlig eksamen 1/2 KALKULATOR 04.12.2020 09:00 INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato. Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.
Eksamensinfo

For mer info om oppmelding til og gjennomføring av eksamen, se "Innsida - Eksamen"

Mer om eksamen ved NTNU