Bakgrunn og aktiviteter

Fagområder og interessefelt

Risikoanalyser av skip, marine og maritime systemer, operasjonell risiko, autonomi, sikkerhet og vedlikeholdsstyring.

Publikasjoner

Oversikt finnes i Cristin og Google Scholar.

Forskningsprosjekter

SFI Autoship

NTNU - Centre of Research based innovation on Autonomous Ships (2020-2028): Work package leader of Safety and assurance, Funded by Research Council of Norway and industry. More information.

Unlocking the potential of autonomous systems and operations through supervisory risk control (UNLOCK)

In the future, autonomous systems with increased intelligence will emerge. Acceptance and approval of highly intelligent systems with built-in learning and optimization capabilities require supervisory risk control and online risk modelling, testing and verification to become a driver in design, operation and overall system validation. UNLOCK addresses fundamental research challenges related to risk acceptance and supervisory risk control of autonomous systems and operations. The results of the project will support and enhance the achievement of higher-level autonomy and intelligence in advanced control systems. The aim is to achieve safe system performances and allow for widespread use of autonomous systems.

The research project (2018-2022) is funded by FRINATEK, and is associated with the Center of Excellence NTNU AMOS. More information.

Online risk management and risk control for autonomous ships (ORCAS)

This project will develop novel technological solutions for online risk management and risk control of autonomous ships. Cutting-edge interdisciplinary research combining cybernetics and risk management aims to achieve high level of autonomy, intelligence and decision-making capabilities for autonomous ships.

The KPN research/industry project (2018-2022) is funded by MAROFF, Kongsberg Maritime, and DNV, and is associated with the Center of Excellence NTNU AMOS. More information.

Reducing risk in aquaculture

This project (2016-2020) researched and developed novel concepts for autonomous operations and technology to improve safety and efficiency in aquaculture. In particular, the project addressed daily operations and inspection, maintenance, and repair (IMR) for exposed locations, but the project results are alos applicable to more sheltered fish production. More information.

Undervisning

Involvert i studiefordypning i marin sikkerhet og driftsledelse (tidligere driftsteknikk) i det 5-årige studieprogrammet i marin teknikk. Fordypningen dekker viktig kunnskap og metoder for drift av effektive, sikre og miljøvennlige marine systemer, dvs. skip, offshore olje - og gassinstallasjoner, fiskeri og havbruk og fornybar energiproduksjon fra havet. 

Mer informasjon finnes i denne brosjyren

Curriculum Vitae

Min CV.

Bøker

Risk and interdependencies in critical infrastructures. A guide for analysis.

A guideline for practitioners and a textbook for students. Springer Series in Reliability Engineering, 2012.

Editors: Per Hokstad, Ingrid Bouwer Utne, and Jørn Vatn.

(Kinesisk utgave utgitt i 2015).

Risikoanalyse. Teori og metoder (Risk analysis. Theory and methods, in Norwegian).

Utgitt av Tapir Akademisk Forlag/Akademika, 2009. 

Boka gir en grundig innføring i risikoanalyse og de mest vanlige metodene som brukes i slike analyser. Boka er skrevet av Marvin Rausand og Ingrid Bouwer Utne. Formålet med boka er at den skal kunne brukes som støttebok ved gjennomføring av praktiske risikoanalyser, og som lærebok i risikoanalyse for kurs på høgskolenivå. Bokas hjemmeside.

Ferdige PhD-studenter

2020:

Sandra Hogenboom: Decision-making for dynamic positioning operations in the offshore oil and gas industry. A human factor based approach. Hovedveileder:  Jan Erik Vinnem (NTNU), biveiledere: Ingrid Bouwer Utne (NTNU) og Trond Kongsvik (NTNU)

Stian Sandøy: Acoustic.based probabilistic localization and mapping using unmanned underwater vehicles for aquaculture operations. Hovedveileder: Ingrid Schjølberg (NTNU), biveileder: Ingrid Bouwer Utne (NTNU)

Bent Oddvar Arnesen Haugaløkken: Autonomous technoogy for inspection, maintenance and repair operations in the Norwegian aquaculture. Hovedveileder: Ingrid Schjølberg (NTNU), biveileder: Ingrid Bouwer Utne (NTNU)

2019:

Siri Holen: Safety in Norwegian fish farming. Concepts and methods for improvement. Hovedveileder: Ingrid Bouwer Utne, biveiledere:  Bjørn Egil Asbjørnslett (NTNU) and Arne Fredheim (NTNU/SINTEF)

2018:

Christoph Thieme: Risk analysis and modelling of autonomous marine systems. Hovedveileder: Ingrid Bouwer Utne, biveiledere: Ingrid Schjølberg (NTNU), Ali Mosleh (UCLA/NTNU)

Børge Rokseth: Safety and verification of advanced maritime vessels: an approach based on systems theory. Hovedveileder: Ingrid Bouwer Utne, biveiledere: Jan Erik Vinnem, Eilif Pedersen og Asgeir J. Sørensen (NTNU)

Jeevith Hegde: Tools and methods to manage risk in autonomous subsea inspection, maintenance and repair operations. Hovedveileder: Ingrid Bouwer Utne, biveileder: Ingrid Schjølberg (NTNU)

2017:

Martin Hassel: Risk analysis and modeling of allisions between passing vessels and offshore installations. Hovedveileder: Ingrid Bouwer Utne, biveileder: Jan Erik Vinnem (NTNU)

2016:

Edgar McGuinness: Safety in the Norwegian fishing fleet - analysis and measures for improvement. Hovedveileder: Ingrid Bouwer Utne, biveileder: Bjørn Egil Asbjørnslett (NTNU)

HyungJu Kim: Maritime safety - An analysis of accident causation and measures for reducing risk at sea. Hovedveileder: Stein Haugen, biveileder: Ingrid Bouwer Utne

Sepideh Jafarzadeh: Energy efficiency and emission abatement in the fishing fleet. Hovedveileder: Harald Ellingsen, biveileder: Ingrid Bouwer Utne

2014:

Mohammad Juned Akhtar: The effects of human fatigue on risk at seaHovedveileder: Ingrid Bouwer Utne, biveileder: Ross Phillips (TØI)

Lijuan Dai: Safe and efficient operation and maintenance of offshore wind farms. Hovedveileder: Ingrid Bouwer Utne, biveileder: Marvin Rausand (NTNU)

2013:

Pedro Ramirez: Aging management and life extension of technical systems. Concepts and methods applied to oil and gas facilities.  Hovedveileder: Ingrid Bouwer Utne, biveileder: Tom Anders Thorstensen (Statoil/NTNU)

Nåværende PhD-studenter

Renan Guedes Maidana:

 • Tema: Risk assessment for decision-supprt in automated planning and resource management in autonomous marine vehicles 

 • Hovedveileder: Professor Ingrid Bouwer Utne

 • Biveileder: Professor Asgeir J. Sørensen (IMT) 

Ruochen Yang:

 • Tema: Online risk modeling for autonomous marine systems in the arctic

 • Hovedveileder: Professor Ingrid Bouwer Utne

 • Biveiledere: Professor Martin Ludvigsen (IMT) og professor Ingrid Schjølberg (IMT)

Thomas Johansen:

 • Tema: Online risk modeling for supervisory risk control of autonomous ships

 • Hovedveileder: Professor Ingrid Bouwer Utne

 • Biveiledere: Professor Asgeir J. Sørensen (IMT) og professor Tor Arne Johansen (ITK)

Ingunn Marie Holmen:

 • Tema: Safety in exposed aquaculture operations

 • Hovedveileder: Professor Ingrid Bouwer Utne

 • Biveileder: Professor Stein Haugen (NTNU) 

Nåværende Post Docs

Alun Jones

Christoph Thieme

Tidligere Post Docs

Børge Rokseth

Marilia A. Ramos

Xue Yang

Jeevith Hegde

Vitenskapelig, faglig og kunstnerisk arbeid

Et utvalg av nyere tidsskriftspublikasjoner, kunstneriske produksjoner, bok, inklusiv bokdeler og rapport-del. Se alle publikasjoner i databasen

Tidsskriftspublikasjoner